?>

သခင္မႀကီး ဘီဘီ ဖြာေသြမာ (စ.အ) ရွဟာဒသ္ မဂ္်လစ္ က်င္းပ။ ကူဖာ ဗလီ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ကူဖာ ၿမိဳ႕ ရွိ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တြင္ သခင္မႀကီး ဘီဘီ ဖြာေသြမာ (စ.အ) ရွဟာဒသ္ ၏ မဂ္်လစ္ အား က်င္းပ ေနသည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

##################################################

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*