?>

သခင္မႀကီး မအ္စူေယ ကြမ္း (سلام الله علیها ) ကြမ္းၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိသည့္ ေန႔အားႀကိဳဆို ပြဲ စည္းကားစြာ က်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ သခင္မႀကီး ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ မအ္စူေယ ကြမ္း (سلام الله علیها ) ကြမ္းၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိသည့္ ေန႔အားေအာက္ေမ့သည့္ အေနျဖင့္ ႀကိဳဆို ပြဲ အား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စည္းကားစြာ က်င္းပ ခဲ့သည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*