?>

((သဖ္စီးရ္ ေရ ကုရ္အာန္ ေန မဂ်ီးဒ္ ဗရ္ကရိဖ္ေသဟ္ အဇ္ အာဇါေရ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) )) စာအုပ္ အစၥတန္ဘူလ္သုံး တူရကီ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ ထြက္ရွိ

   ((သဖ္စီးရ္ ေရ ကုရ္အာန္ ေန မဂ်ီးဒ္ ဗရ္ကရိဖ္ေသဟ္ အဇ္ အာဇါေရ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) )) စာအုပ္ အစၥတန္ဘူလ္သုံး တူရကီ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ ထြက္ရွိ

((သဖ္စီးရ္ ေရ ကုရ္အာန္ ေန မဂ်ီးဒ္ ဗရ္ကရိဖ္ေသဟ္ အဇ္ အာဇါေရ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) )) စာအုပ္ အစၥတန္ဘူလ္သုံး တူရကီ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ ထြက္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါ တယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

((သဖ္စီးရ္ ေရ ကုရ္အာန္ ေန မဂ်ီးဒ္ ဗရ္ကရိဖ္ေသဟ္ အဇ္ အာဇါေရ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) )) စာအုပ္ အား (( မိုအ္ေစေစေယဟ္ ေကာင္စဲလ္ )) ၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မႈ ျဖင့္ အစၥတန္ဘူလ္သုံး တူရကီ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ ခဲ့ၿပီး စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ထား ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။

 

ဤဘာသာျပန္စာအုပ္ သည္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္ ဆိုင္ရာ ႏွင့္ သဖ္စီးရ္ ဆိုင္ရာ ေရးသားမႈမ်ား ၊ ေဟာေျပာထားမႈမ်ား မွ ေကာက္ႏုတ္ ၍ တင္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အတြဲ ၅ တြဲ အျဖစ္ ဘာသာျပန္ဆို ထုတ္ေဝ ထားပါတယ္။

 

ဤ စာအုပ္ အား အစၥတန္ဘူလ္သုံး တူရကီ ဘာသာစကားျဖင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) )(علیهم السّلام၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က႑ ႏွင့္ မိုအ္ေစေစေယဟ္ သန္ဇီးမ္ ဝါ နရွ္ေရ အာစါေရရ္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) တို႔ မွ အစၥတန္ဘူလ္သုံး တူရကီ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ ေစခဲ့ပါတယ္။

 

ဤအဖိုးတန္ ဘာသာျပန္ စာအုပ္ ၊ အတြဲ ၅ တြဲ အား တူရကီ ရွီအာ မ်ား ပိုင္ မိုအ္ေစေစေယ ေကာင္စဲရ္ မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ တြင္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။ တူရကီ ႏိုင္ငံ အစၥတန္ဘူလ္ ၿမိဳ႕ တြင္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ရယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ထား ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။

*****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*