?>

ရဲဟ္ဗရ္ေရ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ၏ ၂၀၂၀ ဟဂ်္ မိန္႔ခြန္း

ရဲဟ္ဗရ္ေရ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ၏ ၂၀၂၀ ဟဂ်္ မိန္႔ခြန္း

ရဲဟ္ဗရ္ေရ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား နည္းတူ ယခု ႏွစ္ ၂၀၂၀ အတြက္ လည္း ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ား ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္အြန္မသ္ တစ္ခု လုံး အား အတြက္ မိန္႕ခြန္း သဝဏ္လႊာ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါ တယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရဲဟ္ဗရ္ေရ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား နည္းတူ ယခု ႏွစ္ ၂၀၂၀ အတြက္ လည္း ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ား ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္အြန္မသ္ တစ္ခု လုံး အား မိန္႕ခြန္း သဝဏ္လႊာ တစ္ေစာင္အား ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ ရဲဟ္ဗရ္ေရ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ၏ ၂၀၂၀ ဟဂ်္ မိန္႔ခြန္း သဝဏ္လႊာ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین

و من تَبِعَهُم باِحسانٍ الی یوم الدین

ဟဂ်္ရာသီ သည္ အၿမဲတန္း အစၥလာမ္ကမာၻ႔ ၏ သိကၡာ ၊ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ႏွင့္ဖူးပြင့္ေဝဆာမႈ ကို ခံစားရသည့္ ရာသီ ျဖစ္ပါ၏။ ဤႏွစ္ တြင္ မိုအ္မင္မ်ား အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ ႏွင့္ ေနာင္တ ရမႈ ႏွင့္ ခ်စ္ရသူမ်ား ႏွင့္ ေဝးကြာ မႈ ကို ခံစား ရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ႏွလုံးသားမ်ား သည္ ကအ္ဗာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ၏ အထီးက်န္မႈ ေၾကာင့္ အထီးက်န္ ေနရပါသည္။ က်န္ရစ္သူမ်ား၏ မ်က္ရည္ မ်ား ႏွင့္ ညည္းတြားသံ မ်ားႏွင့္ ေရာေနသည့္ လက္ဘိုက္ၠ သံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤဆင္းရဲမႈ (ဖယ္ရွားခံရမႈ ) သည္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ စြမ္းအား ႏွင့္ အကူအညီ ျဖင့္ (ဆင္းရဲမႈ (ဖယ္ရွားခံရမႈ ) သည္ ) အၾကာႀကီး ခံမည္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ သင္ခန္း စာ မွာ ဟဂ်္ဆိုသည့္ ႀကီးမားသည့္ ေနအ္မသ္ ေတာ္ ၏ ေက်းဇူး တရားကိုသိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မလြဲမေသြ ခံႏိုင္ရည္ ရွိမႈ ၊ေမ့ေလ်ာ့ မႈ မွ ႏိုးထ ေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ မႈ ၏ လွ်ဳိ႕ ဝွက္ခ်က္ ႏွင့္ စုေပါင္း မႈတြင္ရွိသည့္ အစၥလာမ္ အြန္မသ္ေတာ္ ၏ ခြန္အား ၊ ကာအ္ဗာ ပရဝဏ္ ရွိ ကြဲျပားျခားနားသည့္ မိုအ္မင္မ်ား ၊ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (صلی الله علیه و آله ) ၏ ပရဝဏ္     ႏွင့္ ဗကီးတြင္ ဒဖ္နာ ထားသည့္ ေအမာမ္မ်ား (علیهم‌السلام) ၏ ပရဝဏ္ ကို ယခုႏွစ္တြင္ အၿမဲတမ္း ထက္ပိုမို၍ ခံစားရပါ သည္။ ဤ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစား ဆင္ျခင္သင့္ပါ သည္။

ဟဂ်္ ပမာမဲ့ ၊အႏႈိင္းမဲ့ မျပဳမေနရ သာသနာ့ တာဝန္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ ဆိုင္ရာ မျပဳမေနရ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအၾကား တြင္ အရႊက္တရာ ရွိသည္ပန္း မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သာသနာ၏ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ ၊ စုေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ ၊ မိုးေကာင္ကင္ အရ ျဖစ္ေစ ၊ေျမပထဝီ အရ ျဖစ္ေစ ၊သမိုင္းအရ ျဖစ္ေစ ၊ ကမာၻ သာသနာ အရ ျဖစ္ေစ အေရးႀကီး က႑ မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး၊ ၎ကိုျပန္၍ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာလည္း ၊ ၎ အတြင္း တည္ရွိပါ သည္။ သို႔ေသာ္ အထီးက်န္မႈ မပါဘဲ ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေနျခင္း မရွိဘဲ စုေပါင္းမႈ ၊စုရုံးမႈ ၎တြင္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈ ။ မေကာင္းေျပာဆိုမႈ ၊ မေကာင္းလိုလားမႈ မရွိေခ်။ တစ္ဖက္တြင္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အား တမ္းတ ျခင္း၊ ေတာင္းခံမႈမ်ားျပဳျခင္း (ဒိုအာမ်ား ျပဳျခင္း ) ငိုေႂကြး မႈဆိုသည္ နာမ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ အရသာရွိ လွ်င္ အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း အမ်ားလူတကာ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ေရးတို႔ ရွိပါသည္။

ဟာဂ်ီ အေနျဖင့္ မ်က္စိ တစ္လုံးႏွင့္ သမိုင္းႏွင့္အတူ ၊ အီဗရာဟီးမ္ (အ.စ)၊ အစၥမာအီးလ္ (အ.စ) ႏွင့္ ဟာဂ်ရာ သခင္မ တို႔ႏွင့္အတူ ၊ ေအာင္ပြဲ ခံယူၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္အတူ အဲဟ္ရာမ္ ဗလီ ေက်ာင္းေတာ္ အတြင္းသို႔ အတူ ဝင္ေရာက္ ခ်ိန္ ၊ အစၥလာမ္သာသနာ အစပုိင္းတြင္ မိုအ္မင္မ်ား ၏ အစု အေဝး ႏွင့္ အတူ မိမိ၏ ရွည္လ်ားခိုင္ခံသည့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္မႈ ကို ၾကည့္ ႐ႈ ပါသည္။ အျခား မ်က္စိ တစ္ဖက္ျဖင့္ မိမိေခတ္ကာလ၏ မိုအ္မင္မ်ား ကို ၎တို႔ မွ ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ႀကိဳးေတာ္ ျမတ္ကို စုေပါင္း၍ ဆုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္ အကူအညီ အေဖးအမ ရရန္ ၾကည့္ ႐ႈေနရပါသည္။

ဟဂ်္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚ ျခင္း ၊ ဂရုျပဳျခင္းသည္ ဟာဂ်ီ အား မႏုႆလူသား အတြက္ သာသနာ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အေျမာက္အမ်ား ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သာသနာ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ အကူအညီ အေဖးအမ ေပးမႈ ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာေပးမႈ မပါဘဲ မျပည့္ ဘူးဆိုသည္ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ခ်က္ကို ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ဤ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ မႈ ကူညီေဖးမ မႈ ေၾကာင့္ ဆန္က်င့္ သူမ်ား ၊ ရန္သူမ်ား ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္မႈ ကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေခ်။

ဟဂ်္ သည္ ဖိႏွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူမ်ား ၊ အႏိုင္က်င့္သူမ်ား၊ မာန ေထာင္လႊားသူမ်ား ၎တို႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈ ၊ ရက္စက္ ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈ ႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ လုရက္ တိုက္ခိုက္မႈ ႏွင့္ ယေန႔ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ၏ ကိုယ္ခႏၶာ ႏွင့္ အသက္ကို ရက္စက္ ညႇဥ္းပန္း ေနၿပီး အၿငိဳး အေတးမ်ား ႏွင့္ဒုကၡေပးၿပီးေသြး လူးေအာင္ျပဳေနသည့္သူမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏိုင္ ရန္ ခြန္အား ကို ေလ့က်င့္ေပး ပါသည္။ ဟဂ်္သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား၏ အားသားခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ ကိုျပသပါသည္။

ဤအခ်က္သည္ ဟဂ်္ ၏ သဘာဝ ၊ ဟဂ်္၏ ဝိညာဥ္ ႏွင့္ ဟဂ်္ ၏ အေရး အႀကီးတကာ အႀကီးဆုံး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤဟဂ်္အား ကြယ္လြန္သြားၿပီးျဖစ္သည့္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ ကဘီးရ္ (ရ.ဟ) မွ ဟဂ်္ အီဗရာဟီးမီအမည္ ေပးထားပါသည္။ဤအတိုင္းျဖစ္ မည္ ဆိုလွ်င္ အကယ္၍ ဟဂ်္ တာဝန္ခံသူမ်ား သည္ မိမိကိုယ္ကို ဟရာမိုင္း၏ အေစခံ ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ ၊အုပ္ထိန္းသူ အျဖစ္ ခံယူထားမည္။ စစ္မွန္သည့္ႏွလုံးသား ျဖင့္ ၎ (အလႅာဟ္ )ေရွ႕တြင္ ဦးညႊတ္ မည္၊ အေမရိကန္ အစိုးရ ႏွစ္ၿမိဳ႕ ေအာင္ျပဳမည့္ အစား အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ ႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈအား ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလွ်င္ အစၥလာမ္ ကမာၻ ၏ ႀကီးမားသည့္ အခဲအခက္မ်ား ၊ ဒုကၡမ်ား ေက်ာ္လႊား ေျဖရွင္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ အၿမဲ တန္းကဲ့သို႔ ပင္ ၿပီးေနာက္ အၿမဲတန္း တက္ပိုမို၍ အစၥလာမ္ေနာက္ လိုက္ေနာက္ သား(အြန္မသ္ လူထု ) အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ကို ေရွ႕ ႐ႈၿပီး စည္းလုံး ညီညြတ္ဖို႔ အေရးႀကီးလိုအပ္ပါသည္။ ရန္သူမ်ား ႏွင့္ အႏၱရာယ္ အား ရင္ဆိုင္ ခ်ိန္တြင္ တစ္ညီ တစ္ညြတ္တည္း ျဖစ္ေနသည့္ စည္းလုံးမႈ မ်ဳိး ျဖစ္ရပါမည္။ ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာ တစ္ကိုယ္လုံး ရႈိင္တြာန္ (မာနတ္) ၊က်ဴးေက်ာ္သူ ၊သစၥာေဖာက္ အေမရိကန္ ၊၎ ေမြးထားသည့္ ေခြး ဇီယြန္ (ဇိုက္ယူနစ္ဝါဒီ ) အစၥေရး အစိုးရ အားဆန္က်င့္ ၿပီး မိုးႀကိဳးပမာ ညာသံ ေပးၿပီး အတင္း အဓမၼ ၏ အေရွ႕ ရဲရဲေတာက္ ရင္ဘတ္ေပး ရင္ဆိုင္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္ မူထားသည္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိန္႔ေတာ္မူ ထားသည္မွာ - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُواျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အစၥလာမ္ အြန္မသ္ အား أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْဆိုသည့္ မူေဘာင္အတြင္း ဆက္ဆံရန္တင္ျပထား ပါသည္။တာဝန္ ဝတၱရား မွာလည္း …

وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا، وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ و لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَျဖစ္ပါသည္။ ရန္သူကို သတ္မွတ္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ لا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ..အမိန္႔ ကို ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။

ဤ အေရးႀကီး ၿပီး ကံၾကမၼာ ကို တည္ေဆာက္ ေပးသည္ အမိန္႔မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ အေတြး ၊အေခၚ ႏွင့္ တန္ဖိုးရွိစနစ ႏွင့္ ေဝးကြာေအာင္ မထားသင့္ေခ်။ ၎အမိန္႔မ်ားကို မေမ့ပစ္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။

ယေန႔ အၿမဲ တေစထက္ပိုမို၍ ဤ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ေျပာင္းလဲ ရန္ အေၾကာင္းခံ အြန္မသ္ ႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားရွိသူ လက္ေရြးစင္ ထူးခၽြန္သူမ်ား ၊ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ သူမ်ား ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ယေန႔ အစၥလာမ္မီ ႏိုးထ မႈ ဆိုသည္မွာ ထူးခၽြန္သူ လက္ေရြးစင္မ်ား မြတ္စလင္မ္လူငယ္လူရြယ္မ်ား မိမိတို႔ ၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ မအ္ေရဖသ္ ၏ အေျခခံမ်ားကို ဂရုျပဳျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ တြင္ ျငင္းမရသည့္ အမွန္တရား တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ အရင္ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ အျဖစ္ အလြန္ တရ ထင္ေပၚသည္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ လစ္ဘရယ္ ဝါဒႏွင့္ ကြန္ ျမဴ နစ္ ဝါဒ သည္ စာရင္း ဝင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္သူအလိုလိုို႐ႈံးႏွိမ့္ ေနပါသည္။                                                           

၎တို႔ ၏ ကုသမရ သည့္ အျပစ္အနာအဆာသည္ ဖြင့္၍ ေရွ႕ ေရာက္ လာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို အေျခခံ သည့္ စနစ္သည္ ၿပိဳလဲျခင္း ႏွင့္အျခား တစ္ခုအေပၚ အေျခခံေသာစနစ္သည္ နက္ရႈိင္း ေသာအက်ပ္ အတည္း ႏွင့္ၿပိဳလဲ ခါနီး အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေနပါသည္။

ယေန႔ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ သည္ နမူနာ မဟုတ္သည့္ အျပင္ ၊ အစကတည္းက အရွက္ကြဲမႈ ၊သိကၡာ မဲ့ မႈ ႏွင့္ ကြင္းျပင္တြင္ ေျခခ် ခဲ့ပါသည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ယုတ္စြ ၎၏ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး နမူနာ အျဖစ္ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ေငြေၾကး အေပၚ လွည့္ပတ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ႏွင့္ လူ႔အတန္းအစား ခြဲျခား သည့္ အရင္းရွင္ စနစ္ သည္ မိမိ မေအာင္ျမင္ ေၾကာင္း အသုံးမက်ေၾကာင္း ျပႆနာ သာ ေဆာင္ေၾကာင္း ျပသေလ၏။

ယေန႔ အစၥလာမ္ ကမာၻ ေပၚတြင္ ေခါင္းကိုေထာင္၍ ဂုဏ္ယူစြာ ျဖင့္ သိကၡာ ရွိစြာျဖင့္ အေနာက္တိုင္း ၏ မအ္ေရဖသ္ (သိရွိမႈ) ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ ေတာင္းဆို မႈ အားလုံးကို စိတ္ေခၚ ခဲ့သည့္ ပညာရွင္မ်ား သည္ မနည္းေခ်။ ၎တို႔သည္ အစၥလာမ္နည္း လမ္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါ သည္။ ယေန႔ ယုတ္စြ လစ္ဘရယ္ဝါဒ ကို မာန္မာန ႀကီးစြာ ျဖင့္ သမိုင္း ေနာက္ဆုံး အဆုံးသတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည့္ အေနာက္တိုင္း အေတြး အေခၚ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ သည္ ပင္ မတတ္ႏိုင္ ေတာ့ ဘဲ မျဖစ္မေနရ အေျခအေန ေၾကာင့္ ဤသတ္မွတ္မႈ ကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔၏ လက္ေတြ႔ ႏွင့္ သီအိုရီ ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ဝန္ခံခဲ့ ၾကပါသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ၏လမ္းမမ်ား ၊ မိမိတို႔ ၏ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ အတူ အေမရိကန္ အစိုးရ ၏ ဆက္ဆံမႈ ၊ ဤႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊အသားအေရာင္ အဆင့္အတန္း ခြဲျခားမႈ၏ နက္႐ႈိင္းမႈ ကိုၾကည့္ၿပီး ထို ႏိုင္ငံ(အေမရိကန္ )ကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံထားရသူမ်ား ၏ မိုက္မဲမႈ ႏွင့္ အရွက္မဲ့မႈ ကို ျပသေနေၾကာင္း သိရ ပါသည္။ အလြန္ဆိုးရြားသည္မွာ လက္ရွိ လူမ်ဳိးေရး ၊အသားအေရာင္ ခြဲျခား မႈ ျဖစ္ၿပီး ႏွလုံးသား ခဲပမာ၊ မာေက်ာေနသည့္ ရဲ ကို ၾကည့္ၿပီး သိႏိုင္ပါသည္။ထိုရဲသည္ အျပစ္မဲ့ တစ္ဦးအား လမ္း မေပၚတြင္ ေအးေဆး ၿငိမ္ သက္မႈႏွင့္ အတူ လမ္းသြား သူမ်ား၏ေရွ႕ တြင္ ရက္စက္ ညႇဥ္းပန္းၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္အေနာက္ တိုင္း ယဥ္ ေက်းမႈ၏ကိုယ္က်င့္ တရားႏွင့္ လူမႈေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္၎၏ ႏိုင္ငံ ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚ၏ပုံပ်က္ယြင္းမႈႏွင့္မွားယြင္းမႈတို႔၏ နက္ရႈိင္းမႈကိုေဖာ္ျပေနပါ သည္။

အားနည္းသည့္ လူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ အေမရိကန္ ၏ ဆက္ဆံေရး ၏ နမူနာ အျဖစ္ ထိုရဲ ၏ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ရဲသည္ မိမိ၏ ဒူးအား အကာအကြယ္မဲ့ လူမည္း ၏ လည္ပင္းေပၚ တင္၍ ဖိထားပါသည္။ ဘယ္ေလာက္အထိ ဖိထားသည္ဆိုလွ်င္ အဖိခံထားရသူ သည္ အသက္ေပးရသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အျခား အေနာက္ႏိုင္ငံ အာဏာ ပိုင္မ်ား တြင္လည္း မိမိတို႔၏ အတိုင္းအတာ ၊ အင္အား ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသည္ႏွင့္အမွ် ဤကဲ့သို႔ ေၾကကြဲ ဖြယ္ရာ နမူနာ မ်ား ရွိေနပါသည္။

ဟဂ်္အီဗရာဟီမီ သည္ ယခု ေခတ္သစ္ အဝိဇၨာႏွင့္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ အစၥလာမ့္၏ ဂုဏ္ က်က္သေရ ကို ေဝဆာေစပါသည္။ အစၥလာမ္ သာသနာ ၏ ဖိတ္ေခၚမႈ ၊ အစၥလာမ္မီ အသုိင္းအဝိုင္း ၏ဘဝဆိုင္ရာ လကၡဏာ ကိုျပသပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ သည္ မိုအ္မင္အခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းေအးေဆးစြာ ေနထိုင္ၿပီး ေသာင္ဟီးဒ္ ဝန္ရိုး၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ အဆက္မျဖတ္ လႈပ္ရွား လည္ပတ္ေနၿပီး အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး လကၡဏာ ျဖစ္ပါ သည္။ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ေဝးျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ကြဲျခား မႈမွ ေဝးျခင္း၊ အမ်ဳိး ျမတ္သူကို ဦးစားေပးျခင္းမွ ေဝးျခင္း၊ ျပႆနာႏွင့္ မရိုးသားမႈမွ ေဝးျခင္း တို႔သည္ အေရးႀကီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႐ႈိင္တြာန္ အား ခဲႏွင့္ ေပါက္ျခင္း၊ မိုရွ္ေရက္မ်ား ကို မုန္းတီးမႈ ကို ျပႆ ျခင္း၊ မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား ႏွင့္ ေပါင္း၍ ေနထိုင္ျခင္း ၊ လုိအပ္သူမ်ား ကို ကူညီေဖးမ ေပးျခင္း ၊ အီမာန္ရွင္မ်ား ၏ ညာသံ ပါသည့္ အလံ ကို လႊင့္ ထူျခင္းတို႕ သည္ အဓိက မျပဳ မေနရ တာဝန္ ဝတၱရား မ်ား မွ ျဖစ္ပါသည္။

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အား တမ္းတျခင္း၊ ၎အားေက်းဇူးတင္ျခင္း၊ ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ အဖန္ ဆင္းခံ ပီသေအာင္ ႀကိဳးပမ္း မႈ ႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထု ၏ အက်ဳိး အျမတ္ကို ေဆာင္ ရြက္ေပး ျခင္း ၊အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ကိုေရြးခ်ယ္ ျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆုးံ ရည္မွန္း ခ်က္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစၥလာမ္မီ ပတ္ဝန္းက်င္ သည္ ဟဂ်္ အီဗရာဟီမီ ၏မွန္ ျဖင့္ ျမင္ရသည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ပုံ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီးမာနေထာင္လႊား ေသာအေနာက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ အျဖစ္ မွန္ ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္သတၱိရွိေသာမြတ္စလင္တိုင္း၏ႏွလုံးသားကို ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႕ အ စည္း ေရာက္ရွိ ရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းႏွင့္စိတ္အားထက္သန္ေစပါ သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အီရန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ ကဘီးရ္ ၏ လမ္းညႊန္ မႈ ေအာက္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေသာ စိတ္အား ထက္သန္မႈႏွင့္ အတူ လမ္းေၾကာင္း အေပၚ လွမ္း၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိသည္ႏွင့္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရာကိုအျပည့္အဝေအာင္ျမင္သည္ဟုမဆိုႏိုင္ေသာ္လည္းတိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ၿပီးအတား အဆီးမ်ားစြာကိုဖယ္ရွားခဲ့သည္ဟုကြၽႏ္ုပ္တို႔ေျပာ ဆို ႏိုင္ပါ သည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ ကတိေတာ္မ်ား အေပၚယုံၾကည္ သည့္ မဂၤလာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျခလွမ္းသည္ ခိုင္ၿမဲ ၿပီးခိုင္မာ ေနပါသည္။ ဤေခတ္ကာလ ၏ အႀကီးတကာ အႀကီးဆုံး သစၥာေဖာက္ ႏွင့္ ဓားျမ ႐ႈိင္တြာန္ တစ္နည္းအား ျဖင့္ အေမရိကန္ အာဏာ ပိုင္ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား ၿငိမ္းေျခာက္၍ ရမည္ မဟုတ္ေခ်။ (သို႔မဟုတ္) မိမိ၏ ေကာက္က်စ္ လွည့္စားမႈ ျဖင့္ ဖမ္းစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (သို႔မဟုတ္) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊နာမ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ ကို တားဆီး ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ မြတ္စလင္မ္ လူမ်ဳိးစု အားလုံး ကို မိမိတို႔၏ညီရင္း အစ္ကို မ်ားအျဖစ္ နားလည္ ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားဆန္က်င့္ တိုက္ခိုက္သူမ်ား မဟုတ္သည့္ မြတ္စလင္မ္ မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ၊ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခား ဘဲ ဆက္ဆံပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ မြတ္စလင္မ္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ၏ ဝမ္းနည္း မႈ၊ အခက္အခဲကို မိမိတို႔ ၏ ဝမ္းနည္းမႈ ၊ အခက္အခဲ အျဖစ္ နားလည္ထားပါသည္။ ၎တို႔၏ အခက္အခဲမ်ား ကို ဖယ္ရွား ေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ အဖိႏွိပ္ခံ ပါလက္စတိုင္းမ်ားကို ကူညီရန္ ၊ဒဏ္ရာ ရ ယီမင္မ်ား ကို ကိုယ္ခ်င္းစာမႈ ႏွင့္ ေလာက ၏ မည္သည့္ ေနရာ တြင္ ရွိေနသည့္ အဖိႏွိပ္ခံ မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး စဥ္းစား ၿပီးေသာက ျဖစ္ပါသည္။ အဖိႏွိပ္ခံ မြတ္စလင္မ္မ်ား အတြက္ စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ေသာက ျဖစ္ျခင္းကို မိမိတို႔ အတြက္ ထာဝရ တာဝန္ တစ္ခု အျဖစ္ ခံယူထားပါသည္။

အခ်ဳိ႕ မြတ္စလင္မ္ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ ကို ဆုံးမ သြန္သင္ေပးျခင္းကို မိမိ၏ တာဝန္ ဝတၱရား အျဖစ္နားလည္ ပါသည္။ထို အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ မြတ္စလင္မ္ ညီအစ္ကို မ်ား အေပၚ အားမကိုးဘဲ ရန္သူ၏ ရင္ခြင္တြင္ခိုလုံၿပီး မိမိတို႔ ၏ ရက္အနည္းငယ္ အက်ဳိးအျမတ္ အတြက္ ရန္သူဘက္မွ ေစာ္ကားမႈ ၊သိကၡာ ခ်မႈ ၊အတင္းအဓမၼ ျပဳက်င့္မႈ ကို သည္းခံရပါသည္။ ၿပီးေနာက္မိမိတို႕ လူမ်ဳိး ၏ သိကၡာ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကို ျပင္းထန္စြာ ဆုံး ႐ႈံး ရပါသည္။ အၾကင္သူမ်ား သည္ မတရား က်ဴးေက်ာ္ သူမ်ား ႏွင့္ ဇီယြန္ အစိုး တည္တန္႔ ေရးကို လက္ခံ သူမ်ားႏွင့္ တိတ္တိတ္ပုန္၍ ျဖစ္ေစ အထင္အရွားျဖစ္ေစ မိတ္ေဆြ ဖြဲ႔ၿပီး လက္တြဲ ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ အေန ျဖစ္ ၎တို႔ကို ဆုိဆုံးမ ခ်င္ပါသည္။ ဤအျပဳအမႈ   ၏ ခါးသီးသည့္ ရလာဒ္မ်ားကို သတိေပးခ်င္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အေနာက္အာရွ ေဒသတြင္ အေမရိကန္ ရွိေနျခင္းကို ထိုေဒသ ၏ လူမ်ဳိးမ်ား အတြက္ အတြက္ ဆုံး႐ႈံး နစ္နာ မႈ ၊ႏိုင္ငံမ်ား အမည္ ပ်က္မႈ ၊ ပ်က္စီးမႈ ၊ ေခတ္ေနာက္က်မႈ အျဖစ္ နားလည္ထားပါသည္။ အေမရိကန္ ၏ လက္ရွိ အေျခအေန အျဖစ္အပ်က္မ်ား ႏွင့္ ၎တို႔ထံ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခား မႈ ဆန္က်င့္ေရး လႈပ္ရွား မႈ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခို္င္မာသည္ ရပ္တည္ ခ်က္ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္သူလူထု ဘက္မွ ရပ္တည္ ၿပီး ထို ႏိုင္ငံ ရွိ လူမ်ဳိးေရး အသားအေရာင္ ခြဲျခားေရးကိုျပဳသည့္ အစိုးရ ၏ ေက်ာက္ခဲပမာ ႏွလုံးသား၏ လုပ္ရပ္ကို ရႈတ္ခ်ပါသည္။

အဆုံးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ ဟဇရသ္ ဗကီးယသြလႅာဟ္ (အရ္ဝါဟိုနာေဖဒါဟို ) သခင္အေပၚ စလာမ္ႏွင့္ စလ္ဝသ္ ပို႔ဆက္ မႈ ႏွင့္အတူ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) အား အရိုအေသ ျပဳပါသည္။ ရွဟီးဒ္ ေတာ္မ်ား ၏ သန္႕စင္သည္ ဝိညာဥ္ ေတာ္မ်ား အေပၚ သရူးဒ္ ပို႔ဆက္ပါ၏။ မြတ္စလင္မ္ အြန္မသ္ အတြက္ မေဝးေတာ့သည့္အနာဂတ္ တြင္ လုံၿခဳံေရး ဟဂ်္ ကဘူလ္ျဖစ္ၿပီး မဂၤလာ ရွိေအာင္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ထံ ဒိုအာ ေတာင္းလိုက္ပါသည္။                                                                  

والسلام علی عباداللہ الصالحین

ဆရက္ဒ္အလီ ခါေမနာအီ

ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

*******************************************

END / 251

ရဲဟ္ဗရ္ေရ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ၏ ၂၀၂၀ ဟဂ်္ မိန္႔ခြန္း အား ကမာၻ ဘာသာေပါင္း ၄၀ ျဖင့္ ၾကည့္ရန္ လိပ္စာ 

abna.cc/9tBZ


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*