?>

ဟဇရသ္ဖြာေတြမာ မစူမာ ေယ ကြမ္း (سلام الله علیها ) ေရာင္ဇာ ၏ ေဇယာရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဟဇရသ္ဖြာေတြမာ မစူမာ ေယ ကြမ္း (سلام الله علیها ) ေရာင္ဇာ ၏ ေဇယာရသ္ မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီျပဳေနသည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

******************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*