?>

ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္္ (စ.အ) ၏ အဇါဒါရီ က်င္းပ ၊ နဂ်ဖ္ ၊ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ၏ နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ အလီ (( علیه السّلام) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ အဇါဒါရီ ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ ( علیها السّلام) အား က်င္းပ ခဲ့ၾက ပါတယ္။

******************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*