?>

ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ မာအ္စူမာ (سلام الله علیها ) ႏွင့္ ေအမာမ္ ေရဇာ(علیه السّلام ) ေမြးေန႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ ထား ၊ ကြမ္း ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ကြမ္းၿမိဳ႕ ရွိ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ မာအ္စူမာ (سلام الله علیها ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ သခင္မႀကီး ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ မာအ္စူမာ (سلام الله علیها ) ၏ ေမြးေန႔ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ ျဖစ္သည့္ ေဇလ္ကိုင္အ္ဒဟ္ လျမတ္ ၏ ၁ ရက္ ေန႔ ႏွင့္ ေအမာမ္ ေရဇာ (علیه السّلام ) ေမြးေန႔ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ ျဖစ္သည့္ ေဇလ္ကိုင္အ္ဒဟ္ လျမတ္ ၏ ၁၁ ရက္ ေန႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ထား သည့္ ပုံရိပ္မ်ား ကို ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ပါတယ္။

 

*****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*