?>

ဟဇရသ္ ဘီဘီ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (سلام الله علیها) ေနာင္ဟာ ၊ ဖြာရစီဘာသာ ၊။ ။ video

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အေက်ာ္ အေမာ္ ေနာင္ဟာခြါမ္ ဆရက္ဒ္ မဂ်ီးဒ္ ဘနီ ဖြာေတြေမ ၏ ဖြာရစီ ဘာသာ ျဖင့္ သီဆို ထားသည့္ ဟဇရသ္ ဘီဘီ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (سلام الله علیها) သခင္မ ၏ ေနာင္ဟာ ျဖစ္ပါတယ္။


..................

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*