?>

ဟဇရသ္ ဘီဘီ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (سلام الله علیها) ေနာင္ဟာ ၊ အူရ္ဒူ ဘာသာ ၊။ ။ video

အဗ္နာ ။ ။ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ၏ အေက်ာ္ အေမာ္ ေနာင္ဟာခြါမ္ ဆရက္ဒ္ မီးရ္ ဟစန္မီးရ္ ၏ အူရ္ဒူ ဘာသာ ျဖင့္ သီဆို ထားသည့္ ဟဇရသ္ ဘီဘီ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (سلام الله علیها) သခင္မ ၏ ေသတမ္း ဆိုင္ရာ ေနာင္ဟာ ျဖစ္ပါတယ္။


................

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*