?>

ဟဇရသ္ အဘာစ္ (علیه السّلام ) ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း ေယာင္မြန္နဗီ (صلّی الله علیه وآله وسلم) ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ႏိုင္ငံ ကရ္ဗလာၿမိဳ႕ရွိ ဟဇရသ္ အဘာစ္ (علیه السّلام ) ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း ေယာင္မြန္နဗီ (صلّی الله علیه وآله وسلم) ၏ ျမင္ကြင္း မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

################################

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*