?>

ဟဇရသ္ အဘာစ္ (علیه السّلام ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ သာသနာ့ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရက္ဒ္မ်ား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဟဇရသ္ အဘာစ္(علیه السّلام ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ သာသနာ့ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရက္ဒ္မ်ား ကို ေလးစား ဖြယ္ ေတြ႔ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။


*****************************************************************
END / 251

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*