?>

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ေအမာမ္ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၏ အဇါဒါရီ လုပ္သူမ်ား ႏွင့္ အတူ အဇါဒါရီ ျပဳလုပ္

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ေအမာမ္ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၏ အဇါဒါရီ လုပ္သူမ်ား ႏွင့္ အတူ အဇါဒါရီ ျပဳလုပ္

ယွဟာဒသ္ ေအမာမ္ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၏ အခ်ိန္ အခါ တြင္ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ရွိက္ၡ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီအေနျဖင့္ သာသနာ့ ေက်ာင္း သား မ်ား (ေမာင္လာနာေလာင္းမ်ား) ၊ သာသနာပညာရွင္(ေမာင္လာနာ မ်ား ) ၊အိုလမာ ၊ အလႊာအသီးသီးမွ မိုအ္မင္နီမ်ား ႏွင့္အတူ ေအမာမ္ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၏ အဇါဒါရီ (ဝမ္းနည္ေၾကကြဲမႈ ၊ရင္ထုမႈကို) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္() (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာနအဗ္နာ                                                                                 

ရစာသတင္းဌာန ၏ သတင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ယွဟာဒသ္ ေအမာမ္ ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၏ အခ်ိန္ အခါ တြင္ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ရွိက္ၡ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီအေနျဖင့္ သာသနာ့ ေက်ာင္း သား မ်ား (ေမာင္လာနာေလာင္းမ်ား) ၊ သာသနာပညာရွင္(ေမာင္လာနာ မ်ား ) ၊အိုလမာ ၊ အလႊာအသီးသီးမွ မိုအ္မင္နီမ်ား ႏွင့္အတူ ေအမာမ္ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၏ အဇါဒါရီ (ဝမ္းနည္ေၾကကြဲမႈ ၊ရင္ထုမႈကို) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ။

သတင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ရွိက္ၡ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတိုင္း ေအမာမ္ ဇမာန္း (عج الله تعالی فرجه و الشریف) ၏ ဖခမည္းေတာ္ ေအမာမ္ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၏ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ မႈကို အေလးထား သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယွဟာဒသ္ ေအမာမ္ ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၏ အခ်ိန္အခါတြင္ အဇါဒါရီ ျပဳေနသည့္အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္အတူ အဇါဒါရီ ျပဳခဲ့ပါတယ္ ။

အဇါဒါရီ (မာသန္မ္ လုပ္အဖြဲ႔) ႏွင့္အတူ မထြက္ခြာ မီ အလွ်င္ အာယာသြလႅာဟ္ ၏ ရုံးခန္းတည္ရွိေနသည့္ ဖြါေသြမီေယ ဆြာေဟဗိုဇ္ဇမာန္း (عج الله تعالی فرجه و الشریف) တြင္ ေဟာင္ေဇေအလ္ေမေယ ၏ ဆရာတစ္ပါးျဖစ္သည့္ အာယာသြလႅာဟ္ နစရီ မြန္ဖေရဒ္ မွ ေအမာမ္ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၏ က်က္သေရမဂၤလာ ႏွင့္ျပည့္စုံေနသည့္ ဘဝတည္ေဆာက္မႈ ၏ ေထာက္ စုံ ကို ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မွတ္သားထိုက္သည့္အခ်က္မွာ ဤဖြာေသြမီယာ အဇါဒါရီ အဖြဲ႔ သည္ အာယာ သြလႅာဟ္ ၏ ရုံးခန္းရွိသည့္ေနရာ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ မအ္စူမာ (سلام الله علیها) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ အထိ အာယာသြလႅာဟ္ ႏွင့္အတူ ေနာင္ဟာဖတ္၊မာသန္မ္လုပ္ၿပီး ေရာက္လာခဲ့ၾကပါ တယ္ ။ၿပီးေနာက္ သခင္မႀကီး မာစူမာ (سلام الله علیها ) အား ယွဟာဒသ္ ေအမာမ္ဟစန္အက္ၥကရီ (علیه السّلام) အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါ တယ္။

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အာယာသြလႅာဟ္ႀကီး ႏွင့္အတူ ေဝလာယသ္ ၏ ဘက္ေတာ္ သား မ်ားအဲဟ္ေလ့ဘိုက္ ( علیهم السّلام) ကိုအခ်စ္ထားသူမ်ား လိုက္ပါၿပီး ေနာင္ဟာဖတ္ ၊မာသန္မ္ မ်ား ျပဳလုပ္ၾက၍ ေခတ္ကာလ၏ေအမာမ္ ၊ေအမာမ္ ဇမာန္း (علیه السّلام) ကို ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ ေနေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၾကပါတယ္။

++++++++++++++++++++++

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*