?>

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဟာဂ်္ အဗ္ဒိုလ္ ဟိုစိန္ ေရာင္ဇြာ သီ အတြက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ၊အစၥဖဟန္ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံ ၏ အစၥဖဟန္ ၿမိဳ ႕ တြင္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဟာဂ်္ အဗ္ဒိုလ္ ဟိုစိန္ ေရာင္ဇြာ သီ ၏ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အတြက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။ အိုလမာ ႏွင့္ မိုအ္ေမနီ မ်ား တက္ေရာက္ ေနရာ ယူခဲ့ပါတယ္။

..................................

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*