?>

အာယာသြလႅာဟ္ ဟာဂ်္ ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီ ( ခြရွ္နဝီးစ္္္္္္္္္္္) အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူ

အာယာသြလႅာဟ္ ဟာဂ်္ ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီ ( ခြရွ္နဝီးစ္္္္္္္္္္္) အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူ

ေဟာင္ေဇလ္ေအလ္မီေယ ကြမ္း ၏ အေက်ာ္အေမာ္ ထိပ္တန္း ဆရာႀကီးမ်ား တြင္ ပါဝင္ၿပီး မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ေအလ္မီ အဖြဲ႔ ဝင္ တစ္လည္း ျဖစ္သူ အာယာသြလႅာဟ္ ဟာဂ်္ ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီ ( ခြရွ္နဝီးစ္္္္္္္္္္္) သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူသြား ေၾကာင္း ဝမ္းနည္း စြာ သိရွိရပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာနာ

ေဟာင္ေဇလ္ေအလ္မီေယ ကြမ္း ၏ အေက်ာ္အေမာ္ ထိပ္တန္း ဆရာႀကီးမ်ား တြင္ ပါဝင္ၿပီး မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ေအလ္မီ အဖြဲ႔ ဝင္ တစ္လည္း ျဖစ္သူ အာယာသြလႅာဟ္ ဟာဂ်္ ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီ ( ခြရွ္နဝီးစ္္္္္္္္္္္) သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၾကာသပေတးေန႔ တြင္ သက္ေတာ္ ၇၄ ႏွစ္အရြယ္ တြင္ ႏွလုံးေရာဂါ ေၾကာင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူသြား ေၾကာင္း ဝမ္းနည္း စြာ သိရွိရပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဟာဂ်္ ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီ ( ခြရွ္နဝီးစ္္္္္္္္္္္) သည္ အစၥလာမ္မီ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေဖက္ ၊ ဟဒီးစ္ ၊ အကာေအဒ္ ၊ ကလါမ္ ၊ ႏွင္မဇာ ေဟဗ္ တို႔တြင္ မိုဂ်ဟစ္ဒ္အဆင့္ အထိ ပညာ တတ္ကၽြမ္းၿပီး မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ေအလ္မီ အဖြဲ႔ ဝင္ ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ တန္ဖိုးႀကီး စာအုပ္မ်ား သီးကုံးေရး သား ထားခဲ့ပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဟာဂ်္ ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီ ( ခြရွ္နဝီးစ္္္္္္္္္္္) ေရးသား သီးကုံးခဲ့သည့္ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့သည့္ စာအုပ္မ်ား မွ အခ်ဳိ႕   ကို ေအာက္ပါအတိုင္း မူရင္း ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။

1.کلمات للشباب/ عربى1385ه.ق

2. القرآن فى احاديث النبى(ص) و اهل بيته(ع )/ توسط شيخ جعفر شيخ الاسلامي تحت عنوان (قرآن کريم در احاديث اسلامي) ترجمه شده است.

3. الله خالق الکون / عربى/ ترجمه

4.کان رسول الله (حاوي 200 شهادت و اعتراف از ناحيه موافق و مخالف رسول اکرم صلي الله عليه و آله در زمينه اخلاق فردي و اجتماعي آن بزرگوار / به زبانهاي فارسي ، اردو ، اندونزي ، کردي ترجمه شده است.

5.الحقيقه کما هي (عربي) / معرفي کوتاه و جامع از شيعه

6.معالم التوحيد فى القرآن / ترجمه و نگارش افاضات آيت الله سبحانى

7. معالم الحکومة الاسلامية / عربى/ ترجمه و نگارش افاضات آيت الله سبحانى

8. الحاکميه الاسلاميه/ عربى / ترجمه حاکميت در اسلام تأليف حضرت آيت الله خلخالي و حاوي بررسي مفصل و منظم ولايت فقيه

9. تفسير سوره حجرات/ ترجمه حجرات – قرائتي

10. المعاد روحا و جسدا (3جلد)/ ترجمه معاد آقاى فلسفى (رحمه الله)

11. فى ظل اصول الاسلام / عربى / ترجمه و نگارش افاضات آيت الله سبحانى

12. البداء فى ضوء الکتاب و السنه / عربى/ ترجمه و نگارش افاضات آيت الله سبحانى

13. الشؤون الاقتصاديه / عربى/ که به فارسي به نام (خطوط کلي اقتصاد اسلامي در قرآن و روايات ) توسط آقاي مهدي انصاري قمي ترجمه شده است.

14. دروس فى النصرانية / عربى/ ترجمه و نگارش افاضات آقاى طبسى

15. سيد المرسلين 1 و 2 / ترجمه فروغ ابديت (با اضافات)

16. العقيدة الاسلامية فى ضوء مدرسة اهل البيت(ع)/ عربى / ترجمه منشور عقائد اماميه تأليف مشترک سبحانى- پيشوائي

17. دروس من الثقافة الاسلاميه 3جلد / ترجمه

18. شخصيات الاسلامية من الشيعه و غيرها / ترجمه افاضات آيت الله سبحانى

19.الامثل في تفسير کتاب الله المنزل / ترجمه جلد 1 و 3 تفسير نمونه آيت الله العظمي مکارم شيرازي

မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဟာဂ်္ ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီ (ခြရွ္နဝီးစ္္္္္္္္္္္) ေရးသား သီးကုံး ထားသည့္ الحقیقه کما هی စာအုပ္ သည္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အတိုခ်ဳပ္ ၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ ျဖစ္ၿပီး ရွီအာ မဇ္ဟဗ္ ကို ေသေသခ်ာေသခ်ာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ မိတ္ဆက္ထားေပၿပီး ရွီအာမဇ္ဟဗ္အေပၚ စြပ္စြဲထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ကိုလည္း အေျဖေပး ေျဖၾကားထားပါတယ္။ ဤစာအုပ္အား မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) မွ ကမာၻ သုံး သာသာ စကား ၂၈ ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဟာဂ်္ ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ ဂ်အ္ဖရ္ အလ္ဟာဒီ (ခြရွ္နဝီးစ္္္္္္္္္္္)သည္ ရွိအာ မဇ္ဟဗ္ အတြက္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ သို႔ သြားေရာက္ၿပီး သာသနာျပဳ ခဲ့ပါတယ္။

******************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*