?>

ရမ္တြာန္ ဆိုသည္မွာ ?

ရမ္တြာန္ ဆိုသည္မွာ ?

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ေတာ္ တစ္ခု တြင္ ရမ္တြာန္ ဆိုသည္မွာ ? ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ၍ မိန္႔ေတာ္ မူထားပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရီဝါယသ္ ၏ က်မ္း မ်ား မွ တစ္က်မ္း ျဖစ္သည့္ မီးဇန္ႏိုလ္ေဟက္မသ္ က်မ္းလာရွိမႈ ကို တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

 

قال رسول اللہ صلی الله علیه و آله و سلم :

إنّما سُمِّیَ الرَّمَضانُ لأنّهُ یَرمَضُ الذُّنوبَ .

 

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

ရမ္တြာန္ လျမတ္အား ဤအတြက္ေၾကာင့္ လျမတ္ ရမ္တြာန္ ဟုေခၚဆိုပါသည္။အေၾကာင္းမွာ ဂိုနာဟ္ (အျပစ္)မ်ား ကို ေလာင္ကၽြမ္းေစသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 

က်မ္းကိုး ။။ မီးဇန္ႏိုလ္ေဟက္မသ္ က်မ္း၊ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၇၃၃၁

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*