?>

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္ ေကာင္းက်ိဳးလိုလားသည့္ ၃မ်ဳိး ေသာ လူမ်ဳိး

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္ ေကာင္းက်ိဳးလိုလားသည့္ ၃မ်ဳိး ေသာ လူမ်ဳိး

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ေတာ္ တစ္ခု တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္ ေကာင္းက်ိဳးလိုလားသည့္ ၃မ်ဳိး ေသာ လူမ်ဳိး ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ၍ မိန္႔ေတာ္ မူထားပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရီဝါယသ္ ၏ က်မ္း မ်ား မွ တစ္က်မ္း ျဖစ္သည့္ ကန္ဇိုလ္အန္မ္မါလ္ က်မ္းလာရွိမႈ ကို တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

قال رسول اللہ صلی الله علیه و آله و سلم :

اِذا اَرادَ اللّه ُ بِعَبْدٍ خَيْرا، فَقَّهَهُ فِى الدّينِ وَ زَهَّدَهُ فِى الدُّنْيا وَ بَصَّرَهُ عُيوبَهُ.

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ မည္သည့္ မိမိ၏ ေက်းကၽြန္ အား ေကာင္းက်ဳိးေပးေတာ္မူလိုသည့္ အခါ ၎အား (၁) ဘာသာတရားကို နားလည္မႈ အား၎ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏ ။ (၂) ေလာကီ စိတ္မဝင္စားမႈ ကို ၎အားေပးသနားေတာ္မူ၏။ (၃) မိမိ၏ အျပစ္အနာအဆာမ်ား၊ အမွားမ်ားကို သတိျပဳေစမႈ အား ၎ကို ေပးေတာ္မူ ေလ၏။

က်မ္းကိုး ။ကန္ဇိုလ္အန္မ္မါလ္ က်မ္းဟဒီးစ္ ေတာ္အမွတ္ ၂၈၆၈၉


****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*