?>

သဖ္စီးရ္ ေဗ ရိုင္း (ခ) မိမိသေဘာဆႏၵ ျဖင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း

သဖ္စီးရ္ ေဗ ရိုင္း (ခ) မိမိသေဘာဆႏၵ ျဖင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း

မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဇ္ဗဟ္ ယဇ္ဒီ ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ သဖ္စီးရ္ ေဗ ရိုင္း (ခ) မိမိသေဘာဆႏၵ ျဖင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းဆိုသည့္ က႑ ေလးကို ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရွင္းလင္းပါသည္။ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ အဲဟ္ကာမ္ (ခ) ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား ၏ ေရွ႕ ေမွာက္ တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ လိုက္နာ က်င့္သုံးျခင္းသည္ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ တစ္နည္း အား ျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ဆိုင္ရာ (ခ) ဖန္ဆင္းရွင္ ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ေက်းကၽြန္ ဆိုင္ရာ ူဟ္ (ခ) ဝိညာဥ္ အားမေကာင္းသူမ်ား ဆိုလွ်င္ စိတ္အလို ဆႏၵမ်ား ကို ထိန္းသိမ္း ဖို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ဆို သည္မွာ အလြန္တရာ ခက္ခဲ သည့္ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ ေၾကာင့္ ၎အား ေဂ်ဟာဒ္ အကၠ္ဗဲရ္ ဟု ေခၚ ဆိုေခၚဆိုပါသည္။

          သိရွိရသည္မွာ သဖ္စီးရ္ ေဗ ရိုင္း (ခ) မိမိသေဘာဆႏၵ ျဖင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း ၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈသည္ ဤေနရာမွ စေလ၏။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တစ္ဖက္ တြင္ မႏုႆ လူသား ၏ ေက်းကၽြန္မႈ ဆိုင္ရာ ူဟ္ (ခ) ဝိညာဥ္ သည္ အားနည္းသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မိမိ၏ စိတ္အလို ဆႏၵမ်ား ႏွင့္ ရာဂ၊တပ္မက္မႈ မလြတ္ႏိုင္ေခ်။ ဒုတိယဘက္ တြင္လည္း ႈိင္တြာန္ (ခ) မာရ္နတ္ မွ ဤ အေျခအေနအား အခြင့္ေကာင္း အျဖစ္အသုံးခ်ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ႈိင္တြာန္ (ခ) မာရ္နတ္ ၏ ဇေဝဇဝါ ျပဳမႈ ေၾကာင့္ မႏုႆ လူသား ၏ အေတြး ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ အား ၾကမ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ သာသနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သဖ္စီးရ္အမွား ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ေပးၿပီး လမ္းလြဲ လမ္းမွား ေစပါသည္။

 

အထူးသျဖင့္ အကယ္၍ ဤ ပုဂိဳလ္ အေနျဖင့္ လူမႈေရး ၊ ဘာသာေရး အရ ဘာသာေရး သမား ျဖစ္ေနပါကႈိင္တြာန္ (ခ) မာရ္နတ္ ၏ ဇေဝဇဝါျပုမႈ   ၊ ၎၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ၊ က်ိန္ဆို ထား သည့္ ရန္သူ ၏ ေလာဘ၊ရမက္တိ႔ုသည္ ဤကဲ့သို႔ မႏုႆလူသား ကို လမ္းလြဲလမ္းေခ်ာ္ေရာက္ ေအာင္ျပဳရန္ အဆေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ သြားေလ၏။ အေၾကာင္းမွာ ႈိင္တြာန္ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ မႏုႆလူသား အား လမ္းလြဲ ၊ လမ္းမွား ၊ လမ္းေခ်ာ္ ေအာင္ျပဳ လိုက္လွ်င္ အုပ္စု တစ္စု အား သာသနာမွ လမ္းမွား လမ္းလြဲေအာင္ ျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္း မည္ေၾကာင္း သိေလ၏။ ထိုအုပ္စု အေနျဖင့္ ဤ မႏုႆ လူသား ၏ စကားမ်ား ကို နားေထာင္ၿပီး လက္ခံသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ္သူမ်ား သည္ မနည္းလွေခ်။ရွိေနပါသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ သဲဟ္ဇီးဗ္ နာဖ္စ္ (ခ) စိတ္ႈိင္း စိတ္ယုတ္ ကို သန္႔စင္ ေအာင္ျပဳျခင္း ၊ ဝိညာဥ္ကို သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေအာင္ လုပ္ျခင္း ၊ မျပဳဘဲ တစ္ကိုယ္ ေကာင္း ဆန္သည့္ စိတ္ ႏွင့္ အေတြးေခ်ာ္ အေတြးေကာက္ တို႔ျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ဘက္သို႔ ဦးမလွည့္မီအရင္ ဖသ္ဝါ ေပးၾကေလ၏။ ထိုျပင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း ၊ အေရးႀကီးသသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အနည္းငယ္ မွ်ပင္မရွိဘဲ အထင္အျမင္ကို ထုတ္၍ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၏ အျမင္သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျမင္အတိုင္း ျဖစ္၏ ဟု၍ ေျပာၾကေလ၏။

          သဘာဝ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ သူမ်ား သည္ မိမိတို႔၏ စိတ္ အလိုဆႏၵမ်ား ႏွင့္ မွားယြင္းေနသည့္အေတြး အေခၚမ်ား ႏွင့္ အျမင္မ်ားကို သာသနာႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အေရာင္ ဆိုးရန္အတြက္ အာယသ္ေတာ္တိုေလးမ်ား ႏွင့္ အျပင္ပိုင္းအရာ မသဲကြဲသထက္ မသဲကြဲသည့္ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ကိုးကား ၾကေလ၏။

ရွင္းလင္းပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ အေတြးေခ်ာ္ ၊ အေတြးမွား သည့္ အေျခအေန တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ကို မွန္မွန္ကန္ ကန္ သေဘာေပါက္ မနည္းလည္ ဖို႔ မည္သည့္ အာမခံခ်က္ မွ် မရွိေတာ့ေခ်။ ထိုျပင္ သဘာဝ အရ နားလည္မႈ လြဲမွားၿပီး အမွန္တရား မွ လြဲေခ်ာ္ေစသည့္ လမ္းလည္း ပြင့္သြားေလ၏။

 

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ သဖ္စီးရ္ ႏွင့္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚေက်ာင္း အား  သဖ္စီးရ္ ေဗ ရိုင္း (ခ) မိမိသေဘာဆႏၵ ျဖင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း ဟု အမည္ေပး အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရပါသည္။ထိုျပင္ သာသနာ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ပတ္သက္ၿပီး မေကာင္းတကာ မေကာင္းဆုံး အယူအဆ ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အယူအဆသည္ သာသနာေရး ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အာယသ္ ေတာ္မ်ား ကို ေလွာင္ေျပာင္မႈ ဟုသတ္မွတ္ၿပီး ျပတ္သားစြာ တားျမစ္ ထားပါသည္။

وَلاتَتَّخِذُوْاآیاتِاللّٰهِهُزُواًوَاذْکُرُوْانِعمَةَاللّٰهِعَلَیکُمْوَمَاأَنزَلَعَلَیکُمْمِنَالْکِتَابِوَالْحِکمَةِیَعِظُکُمْبِهِوَاتَّقُوْااللّٰهَوَاعْلَمُوْاأَنَّاللّٰهَبِکُلِّشَیئٍعَلِیمٍ.[1]

အဓိပၸာယ္ ။ ။ သတိရွိပါေလ။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ အာယသ္ေတာ္မ်ား ကို မေလွာင္ ေျပာင္ပါႏွင့္။ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ေနအ္မသ္ (ခ) ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကို ေအာက္ေမ့သတိရပါေလ။ ၿပီးေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္ ေကသာဗ္ (ခ) က်မ္း ေတာ္ျမတ္ ႏွင့္ ေဟက္မသ္ (ခ) သာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမက္ အား အသင္တို႔ အားဆုိဆုံးမရန္ အတြက္ ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့၏။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား ေၾကာက္ရြ႔ံ ပါေလ။ၿပီးေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္ သည္ အရာခပ္သိမ္းကို သိရွိေတာ္မူေၾကာင္း သိရွိပါေလ။

          ဤကဲ့သို႔ ဤထက္အရင္ ညႊန္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ လမ္းညႊန္လမ္းျပခ်က္ျဖင့္ အက်ဳိး ရယူသူမ်ား သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေပၚ သက္ဝင္ ယုံၾကည္ၾကၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္ ထားရွိၾကပါသည္။ ထိုျပင္ တစ္ကိုယ္ ေကာင္းဆန္ သည့္ စိတ္ ႏွင့္ အေတြးေခ်ာ္ အေတြးေကာက္ ႏွင့္ အတူ ဤအခ်က္အေပၚ အသင့္ ျဖစ္သြား ပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ မိမိ၏ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ား အတြက္ ဘာသာေရး ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ကို ဆင္ေျခ မ်ားေပး၍ အေၾကာင္းျပၾကေလ၏။ၿပီးေနာက္ မိမိ ၏ စိတ္အထင္ အျမင္ ျဖင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ား ကို သဖ္စီးရ္ ျပဳျခင္း အေၾကာင္းျပျခင္းကို ျပဳေလ၏။ ၎ တို႔သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အေပၚ အီမာန္ (ခ) သက္ဝင္ယုံၾကည္ျခင္း မျပဳၾကေခ်။

          ဤေနရာတြင္ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရီဝါ ယသ္ေတာ္ အခ်ိဳ႕ ကို ဂရုျပဳေစခ်င္ပါသည္။

قالرسولاللّٰهصلیاللهعلیهوآله : قالاللّٰهجلّجلاله: مَاآمَنَبِیمَنفَسَّرَبِرَأیِهِکَلامِی .[2]

အဓိပၸာယ္ ။ ။ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ မိန္႔ဆို ခ်က္ ကို ဆင့္ျပန္ေတာ္မူ၏။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အၾကင္ မည္သူမဆို ကၽြႏ္ုပ္အရွင္ျမတ္ ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အား မိမိ၏ စိတ္သေဘာ အထင္အျမင္ အရ သဖ္စီးရ္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္ အရွင္ျမတ္ အား လုံးဝ သက္ဝင္ ယုံၾကည္သူ မဟုတ္ ေခ်။

 

          ဒုတိယတင္ျပမႈ တြင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ဆင့္ျပန္ လာရွိပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

مَنفَسَّرَالْقُرآنَبِرَأیِهِفَقَدِافْتَرَیٰعَلٰیاللّٰهِالکَذِبَ[3] .

အဓိပၸာယ္ ။ ။ အၾကင္မည္သူ မဆို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ သဖ္စီးရ္ အား မိမိ စိတ္ သေဘာ အထင္အျမင္ အရ ၊ အေတြး အေခၚ အရ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ဧကန္ မုခ် အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ ျမတ္ အား လိမ္ေျပာသည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္မည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ဤ မိန္႔မွာ ခ်က္သည္ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို အၾကင္ မည္သူမဆို တစ္ကိုယ္ ေကာင္းဆန္ၿပီး အေတြး ေစာင္း အေတြးေခ်ာ္ ႏွင့္အတူ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အာယသ္ ေတာ္မ်ား အား မိမိ ၏ အက်ဳိး အျမတ္ အတြက္ ဆင္ေျချပမည္ အေၾကာင္းျပမည္ ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္အား သဖ္စီးရ္ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ အမွန္တကယ္ မိမိ၏ အျမင္ ႏွင့္ စိတ္ သေဘာထား အျမင္ မ်ား ကို စံမွတ္ေက်ာက္ အျဖစ္သတ္မွတ္ ၿပီး အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ဘက္ သို႔ လိမ္လည္မႈကို ပုံခ်ေလမည္။

          က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္အတူ ဤကဲ့သို႔ ျပဳျခင္း အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ အား ဤကဲ့သို႔ သဖ္စီးရ္ ႏွင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ အလြန္ အျပစ္တင္တိုက္ၿပီး အႏၱရာယ္ ရွိပါသည္။ ထိုျပင္လမ္းလြဲ လမ္းမွားမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဂိုနာ အျပစ္ ကို က်ဴးလြန္သူမ်ား သည္ ေကယာမသ္ ေန႔ တြင္ အလြန္တရာ ျပင္းထန္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ခံရေပမည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ဤ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူ၏။

مَنفَسَّرَالْقُرآنَبِرَأیِهِفَلْیَتَبَوَّأْمَقْعَدهمِنَالنَّار.[4]

အဓိပၸာယ္ ။ ။ အၾကင္မည္သူ မဆို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ သဖ္စီးရ္ အား မိမိ၏ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ား အရ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ ေနရာသည္ ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ ဂ်ဟႏၷမ္ ျဖစ္ပါ၏။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္ အဆိုးတကာ အဆိုးရြားဆုံး အျပစ္ဒဏ္မ်ား မွ လုံၿခဳံမႈ ရေစရန္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အေပၚ စြပ္စြဲ ျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ၊ လမ္းလြဲလမ္းမွား လမ္းေခ်ာ္ ဆိုသည့္ တြင္းထဲ့သို႔ မက်ေစရန္ မိမိ၏စိတ္အလိုဆႏၵမ်ားေနာက္သို႔ လိုက္ျခင္းကို စြန္႔ ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ ဇာတိ၊ပကတိသည္ သီးသန္႔ ေကာင္းမႈ သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ မႏုႆ လူသား အတြက္ ေကာင္း က်ဳိး မွ အပ အျခား မလိုေတာ္မူေခ်။ အီမာန္သက္ဝင္ယုံၾကည္ရပါမည္။ အတၱကို ဗဟုိျပဳျခင္း ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ ေကာင္းဆန္ ျခင္း ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား ဗဟိုျပဳျခင္း အား နက္နက္နဲနဲ မိမိ ၏ တည္ရွိမႈ အေပၚ လြမ္းမိုးေအာင္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္ကို အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အား လုံးလုံးလ်ားလ်ား နားခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

[1]စူရဟ္ဘကၠ္ရဟ္ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၃၁

[2] ေသာင္ဟီးဒ္ က်မ္း ၊ ဆြဒူးက္ (ရ.ဟ) ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၈

[3]ေဗဟာရြလ္အန္နဝါရ္ က်မ္း ၊ အတြဲ ၃၆ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၄

[4]အဝါလီယိုလ္အာလီ က်မ္း ၊ အတြဲ ၄ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၀၄


####################################################
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*