?>

ဟရမ္ေမမအ္စူမာ (စ.အ) ၏ မစ္ဂ်စ္ဒ္ ဂ်န္မ္ကရမ္ အတြင္း အီးဒ္ ေဒဂဒီးရ္ ျမင္ကြင္း ။ ။ photos


အဗ္နာ ။ ။ ဟရမ္ေမမအ္စူမာ (စ.အ) ၏ မစ္ဂ်စ္ဒ္ ဂ်န္မ္ကရမ္ အတြင္း အီးဒ္ ေဒဂဒီးရ္ ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မကာေရမို ရွီးရာဇီး မွ လည္း လမ္းေလွ်ာက္ ၍ အီးဒ္ေဒ ဂဒီးရ္ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

=============================

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*