?>

ဟရာမ္ အစားအစာ သည္ ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈမ်ား (ေအဗါဒသ္) ကို ေလာင္းကၽြမ္းေစပါတယ္

ဟရာမ္ အစားအစာ သည္ ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈမ်ား (ေအဗါဒသ္) ကို ေလာင္းကၽြမ္းေစပါတယ္

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္ တစ္ခု တြင္ ဟရာမ္ အစားအစာ သည္ ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈမ်ား (ေအဗါဒသ္) ကို ေလာင္းကၽြမ္းေစပါတယ္ ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ ၍ ဆုံးမ မိန္႔ေတာ္ မူထား ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ဤေရဝါယသ္ ေတာ္အား အိုဒသြဒ္ဒအီက်မ္း မွ တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

 

قالرسولاللہصلیاللهعلیهوآلهوسلم:

لَیَجِیْئَنَّ اَقْوَامٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ کَجبَالِ تَهَامَةَ فَیُوْمَرُ بِهِمْ اِلٰی النَّارِ، فَقِیْلَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ مُّصَلُّوْنَ ؟ قَالَ (ص) کَانُوا مُصَلّوْنَ وَیَصُوْمُوْنَ وَیَاْخُذُوْنَ وَهْنًا مِّنَ اللَّیْلِ لٰکِنَّهُمْ کَانُوْا اِذَالاَحَ لَهُمْ شَی مِنْ الدُّنْیَا وَسَبُوْا اِلَیْهِ .

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

 

ေကယာမသ္ေန႔ တြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ လူမ်ဳိးမ်ား လည္း ရွိေပမည္။ ၎တို႔၏ ေကာင္းမႈ လုပ္ရပ္မ်ား သည္ သဟာမာေတာင္ပမာ ေလးလံ ေပမည္ ။ ဤကဲ့သို႔ (ေလးလံ ေနသည္ ) ပင္ ၎တို႔အား ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘုံ သို႔ တြန္းခ်ရန္ အမိန္႔ေတာ္ က်လာမည္ ။ (ဤအသံကိုၾကားၿပီးေနာက္) တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေလ၏။ အိုတမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ! ဤပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ နမာဇ္ေဆာက္ တည္ သူမ်ားမဟုတ္ၾကပါသလား ? မိန္႔ေတာ္မူ၏ ၊ ဟုတ္ပါတယ္။ နမာဇ္ တည္ေဆာက္ၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ရိုဇာထားၾကပါ သည္။ ၿပီးေနာက္ည၏ အခ်ိန္ အခ်ဳိ႕ ကိုလည္း ေအဗာဒသ္ (ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈ) ျပဳၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကို ေလာကီ ၏ ပစၥည္း တစ္ခုခု ရလွ်င္ ၎ပစၥည္းေနာက္လိုက္ေလသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ - ဟလာ ႏွင့္ဟရာမ္ ကို မခြဲျခားေတာ့ေခ်။ )

 

က်မ္းကိုး ။ ။ အိုဒသြဒ္ဒအီက်မ္း၊ စ၂၉၅

 ****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*