?>

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဟဂ်္စိုလိုင္းမာနီ ရွားေၾကရာက္(ဂ) ေရာင္ဇာေတာ္ သို႔ ေဇယာရသ္ သြားေရာက္ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္အစၥလာမ္မစ္သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဟဂ်္စိုလိုင္းမာနီ ရွားေၾကရာက္(ဂ) သည္ ေရာင္ဇာေတာ္ သို႔ သြားေရာက္ ေဇယာရသ္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ ရွားေၾကရာက္(ဂ) ေရာင္ဇာေတာ္ ဆိုသည္မွာ ဟဇရသ္ အဲဟ္မသ္ ဗင္ေအမာမ္ မူစာေယကာစင္မ္ (အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

=========================

251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*