?>
အစၥလာမ့္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ၏ ၂၀၂၁ ဟဂ်္ မိန္႔ခြန္း

ဤႏွစ္ ဟဂ်္ မျပဳႏိုင္ေပမဲ့လည္း ေသာင္ဗာ ေတာ့ျပဳႏိုင္ပါတယ္ … ကိုယ္ခႏၶာကို စုရုံးစုစည္း ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္္ေပမဲ့ ႏွလုံးသား မ်ားကိုေတာ့ စုစည္း ႏိုင္ပါတယ္ …

ဤႏွစ္ ဟဂ်္ မျပဳႏိုင္ေပမဲ့လည္း ေသာင္ဗာ ေတာ့ျပဳႏိုင္ပါတယ္ … ကိုယ္ခႏၶာကို စုရုံးစုစည္း ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္္ေပမဲ့ ႏွလုံးသား မ်ားကိုေတာ့ စုစည္း ႏိုင္ပါတယ္ …ဤႏွစ္ ဟဂ်္ ျပဳဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ အလႅာဟ့္ အိမ္ေတာ္ဘက္သို႔ ဂရုျပဳႏိုင္ရန္ ၊ အလႅာဟ္ ကို တမ္းတ ရန္ အရွင္ျမတ္ ထံ က်ဳိးႏြံ ႏွိမ့္ခ်ရန္ ၊ အရွင္ျမတ္ကိုသာလ်င္ အာရုံျပဳ ထားရန္ ေသာင္ဗာ(ခ)ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ ျပဳ ႏိုင္ရန္ ေတာ့ ဧကန္ မုခ် ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အရ္ဖသ္ ကြင္းျပင္ တြင္ မေရာက္ႏိုင္ေပမဲ့ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈကို ပြားေစသည့္ဒိုအာ ၊ ေတာင္းဆုေေတာ္မ်ား ရွိေနပါ တယ္။ ထုိျပင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို လြမ္းမိုးႏိုင္ သည့္ ႐ႈိင္တြာန္မ်ားကို တြန္းလွန္ရန္ ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရဲဟ္ဗရ္အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၏ ဤ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဟဂ်္မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و من تَبِعَهُم باِحسانٍ الی یوم الدین

 

ကမာၻအနွံ႔ အျပား ရွိ မြတ္စလင္မ္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ခင္ဗ်ား!

 

ဤႏွစ္လည္းပဲ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သား မြတ္စလင္မ္မ်ား အေနျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္သည့္ ဟဂ်္ ျပဳခြင့္မရခဲ့ပါဘူး ။ စိတ္အား ထက္သန္သည့္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆင္ျခင္တုံ တရား ႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူသည့္ အရွင္ ၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာ ေတာ္မူသည့္အရွင္ ခ်ီးျမႇင့္ထားေတာ္မူသည့္ ရိုေသ ေလးစားထိုက္ သည့္ အိမ္ေတာ္ တြင္ ဧည္သည့္ လုပ္ခြင့္ မရ သျဖင့္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ ရပါသည္။

 

ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေပ်ာ္ ရႊင္ မႈကိုျဖစ္ေစသည့္ ဟဂ်္ရာသီ သည္ ေၾကကြဲစရာ၊ ႏွေျမာစရာ ရာသီ အျဖစ္ ေျပာင္း လဲသြားေခ်ၿပီး။ တကမၻာလုံးဆိုင္ရာေရာဂါဆိုး ၏ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သား မြတ္စလင္မ္မ်ား ဒုကၡ ႏွင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလႅာဟ့္ အိမ္ေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ၏ ေပၚလစီ ဒုကၡ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ မိုအ္မင္ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူမ်ား ၏ စိတ္အား ထက္သန္သည့္မ်က္လုံး မ်ား သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သား မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ စည္းလုံး ညီညြတ္ မႈ ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမင္ကြင္းကို လက္လြတ္ခဲ့ရပါသည္။ က်က္သေရ မဂၤလာႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး ျမင့္မားသည့္ မိုးေကာင္းကင္အား တိမ္မ်ား ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ဖုံးလြမ္းေနပါသည္။

 

ဤသည္၊ မြတ္စလင္မ်ား ၏ သမိုင္း တြင္ ယာယီ စမ္းသပ္မႈမ်ား မွ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေတာက္ပသည့္ အနာဂတ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အေရးအႀကီး တကာ အႀကီးဆုံး စကား မွာ ဟဂ်္သည္ မိမိ၏ ပုံသ႑ာန္ အစစ္အမွန္ သည္ မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွလုံးသား ႏွင့္ အသက္တြင္ ရွင္သန္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယေန႔ ဟဂ်္ က်င့္စဥ္မ်ား ကို ယာယီ မလုပ္ရေပးမဲ့ ဟဂ်္ ၏ ျမင့္မား သည့္ မိ္န္႔ခြန္း သည္ အေရာင္ မေဖ်ာ့ သြားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

 

ဟဂ်္သည္ လွဴိ႕ ဝွက္နက္နဲခ်က္မ်ား ျပည့္ေနသည့္ ခဝပ္ကိုးကြယ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ဟဂ်္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈ တည္ၿငိမ္မႈ ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ ကို ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ဟဂ်္၏ တည္ေဆာက္မႈ သည္ မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္ အသိုင္းအဝိုင္း ကို ပုံေဖာ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ကမာၻ့ မ်က္လုံးမ်ား ၏ ေရွ႕ ဝယ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပ သည့္ ဆြဲေဆာင္မႈ ကို တင္ဆက္ ပါသည္။

 

တစ္ဖက္တြင္ အဖန္ဆင္းခံေက်းကၽြန္မ်ား ၏ ႏွလုံးသားကို အလႅာဟ့္ အားတမ္းတမႈ ၊ ရိုေသက်ဳိးႏြံ႕ မႈ ျဖင့္ နာမ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ကို တက္ႂကြ ေစပါၿပီး အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ႏွင့္ နီးကပ္မႈကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္ တြင္ တူညီၾကသည့္ ဝတ္စုံ ႏွင့္ သဟဇာတ က်သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖင့္ ကမၻာ့ တဝွမ္း မွ လာေရာက္ စုရုံးၾကသူမ်ား ကို တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ဦး ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ေလးနက္နက္႐ႈိင္းသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ား လွိဴ႕ဝွက္မ်ား ႏွင့္ တန္ဆာ ဆင္ထားသည့္ ဟဂ်္ က်င့္စဥ္မ်ား မြတ္စလင္မ္ လူထု အား အျမင့္မား ဆုံး စံနမူနာ အျဖစ္ ေလာကသားမ်ား ၏ မ်က္စိေရွ႕ တြင္ တင္ျပပါသည္။ မြတ္စလင္မ္ လူထု ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ ဂုဏ္သေရ အား မေကာင္း သည္သူမ်ား (ခ) သူယုတ္မာမ်ား ကို သိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

 

ဤႏွစ္ ဟဂ်္ ျပဳဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ အလႅာဟ့္ အိမ္ေတာ္ဘက္သို႔ ဂရုျပဳႏိုင္ရန္ ၊ အလႅာဟ္ ကို တမ္းတ ရန္ အရွင္ျမတ္ ထံ က်ဳိးႏြံ ႏွိမ့္ခ်ရန္ ၊ အရွင္ျမတ္ကိုသာလ်င္ အာရုံျပဳ ထားရန္ ေသာင္ဗာျပဳ ႏိုင္ရန္ ေတာ့ ဧကန္ မုခ် ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အရ္ဖသ္ ကြင္းျပင္ တြင္ မေရာက္ႏိုင္ေပမဲ့ ထိုးထြင္း သိျမင္မႈ ကို ပြားေစသည့္ဒိုအာ ၊ ေတာင္းဆုေေတာ္မ်ား ရွိေနပါတယ္။ ထုိျပင္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ မဆို လြမ္းမိုးႏိုင္ သည့္ ႐ႈိင္တြာန္မ်ားကို တြန္းလွန္ရန္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည ္။

 

ကအ္ဗဟ္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ ကိုယ္ခႏၶာမ်ား ကို တစ္စု တစ္ေဝးတည္း ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ သို႕ေသာ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ ထင္ရွား ျပတ္သားသည့္ အာယသ္ေတာ္ မ်ား၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ ႏွလုံးသားမ်ား ကို တစ္စု တစ္ေဝတည္း စုစည္း ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ႀကိဳးေတာ္အား ၿမဲၿမံ စြာ ဆုပ္ကိုင္ ထားရ မည္မွာလည္း ထာဝရ တာဝန္ ဝတၱရား ျဖစ္ပါသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ယေန႔ အလြန္မ်ားျပားလာသည္ လူဦးေရ၊က်ယ္ျပန္႔ သည္ ေဒသမ်ား ၊ ႂကြယ္ဝသည့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွင္သန္ ႏိုးထ ေနသည့္ လူမ်ဳိးမ်ား ရွိပါသည္။ မိမိတို႔၏ အရင္းအျမစ္၊ အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အကူအညီ ျဖင့္ အနာဂတ္ ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေပါင္း ၁၅၀ တြင္ မြတ္စလင္မ္ လူမ်ဳိးစုမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ၏ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္အစိုးရမ်ား ၏ ကံၾကမၼာ မည္သည့္ အခန္းက႑ ကိုမွ မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ထိုျပင္ တစ္ခ်ဳိ႕ ေရတြက္ႏိုင္သည့္ သာဓက မွအပ အေနာက္တိုင္း ေပၚလစီ မ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔၏ ေလာဘ ၊ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈ ၊ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ယေန႔ တြင္ ႏိုင္ငံ အေျမာက္အမ်ား ပညာမတိုးတက္ ျခင္း ႏိုင္ငံေရး မွီခိုမႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးမႈမရွိျခင္း၊အရည္အခ်င္း မရွိမႈတို႔၏ ရလာဒ္ ျဖစ္ပါ သည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမ်ဳိးစုမ်ား ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ား ၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူထု အေျချပဳေတြးေခၚသူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပါတီမ်ား ႏွင့္ လူဦးေရ မ်ား သည္ ယေန႔ အတိတ္ က ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ ၿပီး ရွက္ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရမႈမ်ားကို မလြဲမေသြ အစားျပန္ထုိးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မျဖစ္မေန မားမားမတ္မတ္ ႀကံ႕ ႀကံ႕ ခိုင္ ရပ္တည္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မလြဲမေသြ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အတင္းအၾကပ္ျပဳခိုင္းမႈ ဝင္႐ႈပ္မႈ ၊ဆိုးသြမ္းမ်ား ကို ရင္ဆိုင္၍ ႀကံ႕ ႀကံ႕ ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမာက္မာ ၿပီး ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္း ေလာကသားမ်ား ကို စိုးရိမ္ စရာ ျဖစ္ေစၿပီး အမ်က္ထြက္ေစသည့္ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ စကားအားလုံး၏ ဖိတ္ေခၚမႈမွာ မားမား မတ္မတ္ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ကာကြယ္ ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အျခား အင္အားႀကီး က်ဴးေက်ာ္ ႏိုင္ငံ မ်ား ကို   မားမား မတ္မတ္ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ကာကြယ္ ျခင္းႏွင့္ အစၥလာမ္သြန္သင္ ဆုံးမ ခ်က္ မ်ား ကို အမွီ ျပဳ၍ မြတ္စလင္မ္ေလာက ၏ အနာဂတ္တြင္ မားမား မတ္မတ္ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ကာကြယ္ ဆိုတာ အျမစ္တြယ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဘဘာဝက်က် ေျပာမည္ဆိုလ်င္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ား ဖို႔ မားမားမတ္မတ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံခံကာကြယ္မႈ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ သည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ၿပီး အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ အေပၚ ရန္ၿငိဳး အမ်ဳိးမ်ဳိး ထားဖို႔ အားခဲထားမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ၎တို႔ ႏွင့္အတူ အခ်ဳိ႕ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား မွ အတူလက္တြဲ ေနသည္မွာ ခါးသက္သည့္အမွန္တရား ၎ဆိုးသြမ္းမႈမ်ား ကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေစေနပါသည္။

 

ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္သည့္လမ္းစဥ္ ျဖစ္သည့္ ဟဂ်္က်င့္စဥ္မ်ား ၊ ေျပးျခင္း သဝါဖ္ျပဳျခင္း၊ အရ္ဖါသ္ ၊ ဂ်မ္ရာသ္ ႏွင့္ ဟဂ်္၏ အမွတ္အသားလကၡဏာမ်ား ႏွင့္ ဂုဏ္က်က္သေရ၊ စည္းလုံးမႈ တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား လမ္းညႊန္ေပးေနသည္မွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ အား အားကိုး အားထားျပဳရန္ အဆုံးအသတ္မရွိသည့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အင္အား ဘက္သို႔ ဂရုျပဳရန္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္အေပၚ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ရန္ ၊ ရုန္းကန္ ရန္ ႏွင့္ႀကိဳးပမ္းမႈ အေပၚ ယုံၾကည္ရန္ ၊ ခိုင္မာ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ လႈပ္ရွားရန္ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

အစၥလာမ့္ေဒသရွိ ျဖစ္ရပ္မွန္ မ်ား မွ ဤ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထပ္မံ အားျဖည့္ေပးၿပီး ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ ကို ပိုမိုခိုင္မာေစပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အစၥလာမ္ ေလာက ၏ ကံဆိုးမႈမ်ား ၊ပညာ ေနာက္က်ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ႀကီးမားသည့္ တာဝန္ဝတၱရား ႏွင့္ မဆုပ္မနစ္ ရုန္းကန္ မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

 

သိမ္းပိုက္ခံ ပါလက္စတိုင္း တို႔မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထံ အကူအညီ ေတာင္းဆို ေနပါသည္။ ဖိႏွိပ္ ရက္စက္ညႇဥ္းပန္း မႈကိုခံေနရၿပီး ေသြးမ်ား စြန္းေနသည့္ ယီမင္ အေျခအေနသည္ ႏွလုံးသားမ်ားကို နာက်င္ ေစပါသည္။ အာဖဂန္ နိစၥတန္ ၏ ဒုကၡမ်ား သည္ လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလုံးကို စိုးရိမ္ စရာကို ျဖစ္ေပၚေစပါ သည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံ ၊ဆီးရီးယား ၊ လက္ဘႏြန္ ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ား ထင္ရွားစြာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ ေနသည့္ အခ်ိဳ႕ မြတ္စလင္မ္ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ခါးသီး သည့္ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား လူငယ္မ်ား ၏ ေယာက္က်ားပီသ စိတ္ ႏွင့္ သတၱိ ကို ႏိုးၾကား ေစပါ သည္။

 

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ေဒသမ်ား အားလုံးတြင္ မားမားမတ္မတ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံခံျခင္း မ်က္ႏွာစာ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး လူမ်ဳိးစု မ်ား ၏ ႏိုးထမႈ ႏွင့္ လူငယ္မ်ား ႏွင့္ တက္ ႂကြ သည့္ မ်ဳိးဆက္မ်ား ၏ လႈံ႕ေဆာ္မႈ သည္ ႏွလုံးသားမ်ား တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။

 

ပါလက္စတိုင္းသည္မိမိတို႔၏ ေနရာတိုင္း တြင္ (( ကြဒ္စ္၏ဓား )) အား ဓားအိမ္မွ ဆြဲထုတ္ ေနပါသည္။ ကြဒ္စ္ ၊ ဂါဇာ ၊ အေနာက္ဘက္ကမ္း ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ သိမ္းပိုက္ခံ ေဒသမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား အားလုံး မွ ႏိုးထခဲ့ၾကပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ၁၂ ႏွစ္ ၾကာ နယ္ခ်ဲ႕ အင္အား ၏ ႏွာေခါင္း အား ေျမႀကီး ႏွင့္ ပြတ္တိုက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ (ခ) ၁၂ ႏွစ္ ၾကာ နယ္ခ်ဲ႕ အင္အား ထိထိမိမိ ေတာ္လွန္ ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဝိုင္းရံ ပိတ္ဆို႔ ထားျခင္းခံရၿပီး အထီးက်န္ သည့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံသည္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ႏွင့္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ သည့္ရန္သူ ႏွင့္ ၇ ႏွစ္တိုင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္္ မႈ ၊ ရာဇဝတ္မႈ ႏွင့္ ရက္စက္ ညႇဥ္းပန္း ယုတ္မာ မႈ မ်ား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ အစားအစာ မ်ား ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ ဘဝ တည္ေဆာက္ ရန္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ား ရွားပါးနည္းေနသည့္ ၾကားမွ နယ္ခ်ဲ႕ အင္အား ၏ ေရွ႕ ဦး မညႊတ္ဘဲ မိမိ၏ ခြန္အား ၊ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈ ႏွင့္ ခုခံေတာ္လွန္ ေနပါသည္။

 

အီရတ္ႏိုင္ငံ ရွိ မားမားမတ္မတ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ တပ္မ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕အေမရိကန္ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဒါေအရွ္(ခ) IS ေတာ္လွန္ ေနပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ၎ ၏ မဟာမိတ္ မ်ား ၏ ဆိုးသြမ္းမႈ မွန္ သမွ် ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ မႈ မ်ားကို အေျဖေပးရန္ ခိုင္မာ ထင္ရွားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေၾကညာ ေနပါသည္။

 

အေမရိကန္ မ်ား အေနျဖင့္ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား ၊ လက္ဘႏြန္ ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ မားမားမတ္မတ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ တပ္မ်ား ႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိရွိသည့္ လူငယ္မ်ား ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို္ ပ်က္စီးရန္ အေမရိကန္ မ်ား လုပ္ႀကံ အစီအစဥ္မ်ား ၊ ၎တို႔အား အီရန္ႏွင့္ အျခား အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း ၊ ရဲစြမ္းသတၱိ ရွိၿပီး ႏိုးထေနသည့္ လူငယ္မ်ား ကို ေစာ္ကား ျခင္း ၊ ေဒသတြင္းရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ား ကို အေမရိကန္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္ သေဘာမေပါက္ၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းဝါဒ ျဖန္႔ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဤ မွားယြင္းသည့္ တြက္ခ်က္ မႈေၾကာင့္ ေအမရိကန္ အေနျဖင့္ အာဖဂန္ နိစၥတန္ ႏိုင္ငံ တြင္ အရွက္ရခဲ့ရပါသည္။ ႏွစ္ ၂၀ အလ်င္႐ုတ္တရက္ ေရာက္ရွိလာျခင္း၊ အကာအကြယ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ စစ္တပ္မဟုတ္သူမ်ားကို လက္နက္ ၊ဗုံးစစ္တပ္ ႏွင့္ အႏိုင္က်င့္ခဲ့ၿပီး မိမိကိုယ္ကို စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ ကုိခံစားခဲ့ရပါသည္။ ထိုျပင္ မိမိတို႔ ၏ တပ္သားမ်ား ႏွင့္ တပ္အသုံးေဆာင္ မ်ား ကို အာဖဂန္နိစၥတန္ မွ ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အခါ အာဖဂန္ လူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ အေမရိကန္ တို႔ ၏ ေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာမ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရး (လက္နက္မဲ့ စစ္ဆင္ေရး ) ကို သတိထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ပညာရွိစြာ တိုက္ခိုက္ရန္ အေရးႀကီး လိုအပ္ ပါသည္။

 

ေဒသတြင္းရွိ လူမ်ဳိးစု မ်ားမွ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ရွိေၾကာင္း သတိအသိရွိ ေၾကာင္း သက္ေသထူ ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ လမ္းစဥ္ ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း သည္ အခ်ဳိ႕ အစိုးရမ်ား ႏွင့္ မတူၾကေပ။ အေမရိကန္ ကို ေပ်ာ္ရႊင္ စြာထားႏိုင္ရန္ အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ၾကသည့္ ၊ ေသရွင္ရွင္ေရး ျဖစ္သည့္ ပါလက္စတိုင္း ကိစၥ တြင္လည္း ၎တို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားကို လိုက္ေရာ ခဲ့ၾကပါသည္။

 

နယ္ခ်ဲ႕ ဇီယြန္ဝါဒီ (ခ)အစၥေရး အစိုးရ ႏွင့္ လွိဴ႕ ဝွက္ နည္း၊ ေဖာ္တင္နည္း ျဖင့္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္မႈ ခင္မင္ ရင္းႏွီး မႈကို တိုးပြားေစရန္ျပဳသည့္ အစိုးရမ်ား သည္ ပါလက္စတိုင္း လူမ်ဳိး တို႔ ၏ သမိုင္းဝင္ အမိေျမ ႏွင့္၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ ကို ျငင္းပယ္ေနၾကပါသည္။ ဤသည္ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ဳိးမ်ား ၏ အရင္းအႏွီး မ်ား ကို လုယက္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ကို လုယက္ မႈ အေပၚ မေက်နပ္ေသးေခ် ။ယခုဆိုလ်င္ ပါလက္စတိုင္း လူမ်ဳိးမ်ား ၏ အရင္းအႏွီးမ်ားကိုပါ လုယက္ေနပါသည္။

 

ညီအစ္ကို ၊ေမာင္ႏွမ မ်ားခင္ဗ်ား !

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒသ တြင္း ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ အမ်ဳိးမ်ိဳး မွ သင္ခန္းစာမ်ား ၊သံေယဂမ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ နယ္ခ်ဲ႕ ၏ရက္စက္ယုတ္မာ ညႇဥ္းပန္းမႈ ကို ေတာ္လွန္ရန္ မားမားမတ္မတ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ခုခံျခင္း ႏွင့္ ေတာ္လွန္ ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ခြန္အား ႏွင့္ အျခား တစ္ဖက္ က်ဴးေက်ာ္၊နယ္ခ်ဲ႕ သူမ်ား၏ အတင္းအၾကပ္ ေတာင္းဆို မႈမ်ားကို လက္ခံ ျခင္း၊အားနည္းခ်က္ကို ျပသျခင္း ႏွင့္ ဦးညႊတ္ ျခင္း၏ရလာဒ္ ျဖစ္သည္ အရွက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပါသည္။

 

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းတြင္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားကို ကူညီေဖးမမည္ဆိုသည္မွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ မွန္ကန္သည့္ ကတိကဝတ္ျဖစ္ပါသည္။

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ

 

ဤ မားမားမတ္မတ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ခုခံျခင္း၏ ပထမရလာဒ္မွာ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ အေမရိကန္ ႏွင့္အျခား ကမာၻ႕ နယ္ခ်ဲ႕ အင္အားစုမ်ား ကို အစၥလာမ္ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ျခင္း ဆိုးညစ္ျခင္း မွ တားဆီး ႏိုင္မည္္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ထံ မြတ္စလင္လူမ်ဳိး စု မ်ားအား ကူညီေဖးမ ရန္ ဒိုအာ ျပဳ အပ္ပါသည္။ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) အေပၚ ဒရူးဒ္ ႏွင့္ စလာမ္ ပို႔သပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ဂုဏ္သိကၡာ ႀကီးမား သည့္ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ႏွင့္ အာဇာနည္မ်ား အတြက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္ ၎တို႔၏ အဆင့္မ်ား ျမင့္မားရန္ ဒိုအာ ျပဳအပ္ပါသည္။

 

والسّلام علی عباد اللّه الصّالحین

 

ဆရက္ဒ္အလီ ခါေမနာအီ

ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္

ေဇလ္ဟဂ်္ဂ်ဟ္လ ၆ ရက္ ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၄၄၂ ခုႏွစ္

 

****************************************************************

 

END / 251

 

 

 

 

 

 


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*