?>

အစၥေရး တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ၏ တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ မ်ား ၊ ဂါဇာ ကမ္းေျမာင္ေဒသ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ အစၥေရး (ဇီယြန္) (ဇိုက္ယူနစ္) တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ၏ တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ ဂါဇာ ကမ္းေျမာင္ေဒသ တြင္ ပ်က္စီး မႈမ်ားကိုေ တြ႔ရပါတယ္။

##########################################################

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*