?>

အန္ဂၽြန္မန္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) အင္ဒိုနီးရွား ၏ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဂ်လာလြဒ္ဒီးန္ ရဲဟ္မသ္ အလႅာဟ္ အမိန္႔ ခံယူ

အန္ဂၽြန္မန္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) အင္ဒိုနီးရွား ၏ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဂ်လာလြဒ္ဒီးန္ ရဲဟ္မသ္ အလႅာဟ္ အမိန္႔ ခံယူ သြားေၾကာင္းဝမ္းနည္းစြာ သတင္းရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အန္ဂၽြန္မန္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) အင္ဒိုနီးရွား ၏ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ တြင္ ရွီအာ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ဂ်လာလြဒ္ဒီးန္ ရဲဟ္မသ္ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ ကို ခံယူသြား ေၾကာင္း သိရွိ ခဲ့ရပါတယ္။

 

မရ္ဟြန္မ္သည္ မိမိႏိုင္ငံ ရွိ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား အတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရား ရွိသည့္ ဖခင္သဖြယ္ အလုပ္အေကၽြး ျပဳခဲ့ပါတယ္။ မရ္ဟြန္မ္ သည္ ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင အသက္ ၇၂ ၽႏွစ္ အရြယ္ တြင္ ကိုရိုနာ ေရာဂါ ျဖင့္ ကြယ္လြန္ေသဆုံး သြားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 

မရ္ဟြန္မ္ ေဒါက္တာ ဂ်လာလြဒ္ဒီးန္ ရဲဟ္မသ္ အေနျဖင့္ အန္ဂၽြန္မန္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ အေျမာက္အမ်ား တြင္ သူတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အန္ဂၽြန္မန္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ား ရွိၿပီး သာသနာ အတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳေပးေနပါတယ္။

 

မရ္ဟြန္မ္ ေဒါက္တာ ဂ်လာလြဒ္ဒီးန္ ရဲဟ္မသ္ သည္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) ၏ အေရးပါ အဖြဲ႔ ဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အစြန္းေရာက္သူ မဟုတ္၍ အင္ဒိုနီးရွား မြတ္စလင္မ္ မ်ား ၏ ခ်စ္ခင္မႈ ကိုလည္း ရရွိထားသူျဖစ္ပါတယ္။

 

မရ္ဟြန္မ္ အေနျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၊ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ သက္ရီဗ္ေဗမဇာေဟဗ္ ေဗ အစၥလာမ္မီ အဖြဲ႔ တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၊ မဒရ္စာေယ ရွဟီးဒ္ မိုသြာေဟရီ (ရ.ဟ) ကို တည္ေထာင္သူ ၊ မဂ်္မေယအစ္ခ္ဝသ္ ေသ ရွီအာ ဝစြန္နီ အဖြဲ႔ကို ထူေထာင္သူ စသည္ျဖင့္ အလုပ္အေကၽြးမ်ား ျပဳခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

 

မရ္ဟြန္မ္ ေဒါက္တာ ဂ်လာလြဒ္ဒီးန္ ရဲဟ္မသ္၏ ဇနီး သည္ လည္း ဝမ္းနည္း စြာ ျဖင့္ မၾကာေသးသည့္ ရက္အနည္းအလွ်င္ ကိုရိုနာ ေရာဂါေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ သြားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

 

မရ္ဟြန္မ္၏ ပညာ အရည္အခ်င္း

 

မရ္ဟြန္မ္ ေဒါက္တာ ဂ်လာလြဒ္ဒီးန္ ရဲဟ္မသ္ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာမဟာဘ႔ြဲ (MA) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ ဘြဲ႔ ကိုဆြတ္ခူးထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။မရ္ဟြန္မ္သည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ပါဂ်ရာန္ တကၠသိုလ္ တြင္ ဆရာအမႈကို စတင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ မရ္ဟြန္မ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ရွိ အိုင္အိုဝါ တကၠသိုလ္ ၊ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရး တကၠသိုလ္ ၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ မာကာစာရာ အစၥလာမ့္ တကၠသိုလ္ တို႔တြင္ ပညာဆည္းပူးခဲ့ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ ဘြဲ႔ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရး မဟာဘြဲ႔ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ မွ အူလူးမ္ေမဟဒီးဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ ဘြဲ႕ ကို ဆြတ္ခူး ထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။

#####################################################

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*