?>

အဗ္နာ သတင္းဌာန ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) အစည္း အေဝးပြဲ က်င္းပ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ အဗ္နာ သတင္းဌာန ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) အစည္း အေဝးပြဲ အား ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္ ။မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ဥကၠ႒ အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ ထိုျပင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အႀကီးအကဲမ်ား အား အဗ္နာ သတင္းဌာန တာဝန္ခံ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူ H.I ဆရက္ဒ္ အလီေရဇာ ဟိုစိန္နီ အာေရဖ္ မွ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပ ၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။

###################################################

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*