?>

ေဆာ္ဒီ အစိုးရ မွ ရွီအာ ႏွစ္ဦးအား ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္

ေဆာ္ဒီ အစိုးရ မွ ရွီအာ ႏွစ္ဦးအား ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္

ေဆာ္ဒီ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ မခိုင္လုံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၊ စြဲခ်က္ျဖင့္ ကသီးဖ္ ေန ရွီအာ လူငယ္လူရြယ္ ႏွစ္ဦး အား ေခါင္း ျဖတ္ကြပ္မ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္းနည္းစြာ သိရွိရပါတယ္။ ေဆာ္ဒီ ျပည္ထဲ ေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ လည္း ကသီးဖ္ ေန ရွီအာ လူငယ္လူရြယ္ ႏွစ္ဦး အား ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။

 

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေဆာ္ဒီအစိုးရ မွ စေနေန႔ တြင္ ဟိုစိန္ အာေလ ဗူအဗ္ဒြလႅာဟ္ နွင့္ မိုဟမၼဒ္ ေခစ္ရ္ အလ္အဝါမီ အမည္ရွိ ရွီအာ လူငယ္ ႏွစ္ဦးအား အေၾကာင္းမဲ့ ခိုင္လုံမႈ မရွိသည့္ စြဲခ်က္ ျဖင့္ ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ခဲ့ပါတယ္။

ေဆာ္ဒီ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ ၎ ရွီအာ လူငယ္ ႏွစ္ဦး အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏိုင္ငံ အတြင္း မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း ၊ လက္နက္မ်ား လက္ဝယ္ ထားရွိျခင္းဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ကိုေႏွာင့္ယွက္ရန္ ရည္ရြယ္မႈ ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ျဖင့္ စြဲခ်က္ တင္ခဲ့ပါတယ္။

Twitter လႈပ္ရွားသူ ကသီးဖ္ ၿမိဳ႕သားတစ္ေယာက္မွ ေဆာ္ဒီ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမား ႏွင့္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ ေရွ႕ေရးအတြက္ ေတြးေခၚေပးသူ ဟိုစိန္ အာေလ ဗူအဗ္ ဒြလႅာဟ္ နွင့္ မိုဟမၼဒ္ ေခစ္ရ္ အလ္အဝါမီ အမည္ရွိ ရွီအာ လူငယ္ ႏွစ္ဦးအား ကြပ္မ်က္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ ၏ အေလာင္း အား ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမရွိသည့္ေနရာ တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံ ထား ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ တြင္ ေဆာ္ဒီ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာန မွ ၈၁ ဦး အား အမွန္ကန္သည့္ အေတြးအေခၚ ရွိမႈ ၊ မွားယြင္းေနသည့္ အကီဒဟ္(ခ)ယုံၾကည္ခ်က္ ထားရွိမႈ IS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ၊ အလ္ကိုင္ဒါ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ ၊ ေဆာ္ဒီမ်ား မတရား တိုက္ခိုက္အႏိုင္က်င့္ေနသည့္ အန္ဆြာရိုလႅာဟ္ယီမင္နီ အဖြဲ႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ ၊လုံၿခဳံေရး ကိုေႏွာင့္ယွက္မႈ ၊ မၿငိမ္ မသက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးမႈ စသည္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျဖင့္ ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ ခဲ့ပါတယ္။ ထိုကြပ္မ်က္ခံ အေယာက္ ၈၁ ေယာက္တြင္ အေယာက္ ၄၀ မွာ ရွီအာ မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေဆာ္ဒီ အစိုးရမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အာေလ့စအူးဒ္ အား လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုၾကသည့္ ဆန္က်င့္သူ ၊လက္မခံသူအမ်ားအျပားအား အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ ကြပ္မ်က္ေနပါတယ္။

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ အေရွ႕ ပိုင္း ရွိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံ ျပည္သူမ်ား မွ အလ္အဝါမီေယးဟ္ ႏွင့္ ကသီးဖ္ ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ ေဆာ္ဒီ အစိုးရ ၏ ဖိႏွိပ္မႈ ႏွင့္ အေျမာက္အမ်ား ကို ေသဒဏ္ေပး ကြပ္မ်က္မႈ အတြက္ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပ တိုင္း ေဆာ္ဒီ စစ္သားမ်ား မွ အျပင္းအထန္ ႏိုင္နင္း ရက္စက္ ၿဖိဳ ခြဲ ခဲ့ၾကပါတယ္။

အေက်ာ္ အေမာ္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံေရး သမား ရွီအာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ရွိက္ခ္ နေမရ္ အား အာေလ့ စအူးဒ္ကို ဆန္က်င့္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံၿခဳံေရးကို ပ်က္စီးမႈ ဆိုသည့္ မတရား စြဲခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ေသဒဏ္ေပး ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ ခဲ့ပါတယ္ ။

အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ေဆာ္ဒီ အစိုးရ၏ မတရား ညဥ္းပန္း ရက္စက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား သည္ မၾကာမီ အေႏွး ႏွင့္အျမန္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ဘက္ေတာ္ မွ အေျဖေပး ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*