?>

မဂ်္လစ္ေစ ဇဲဟ္ရဟ္ (سلام الله علیها ) က်င္းပ ၊ အေမရိကန္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဒီဘူးရန္းန္ ၿမိဳ႕ တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( صلی الله علیه وآله) ၏ သမီးေတာ္ ဘီဘီ ဖြာေတမာ ဇဲဟ္ရဟ္ (سلام الله علیها ) ရွဟာဒသ္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ မဂ်္လစ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

=======================
END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*