?>

အီရန္ မွ စီမိုး အမည္ရွိ ၿဂိဳလ္တု အားေအာင္ျမင္စြာ လြတ္တင္

အီရန္ မွ စီမိုး အမည္ရွိ ၿဂိဳလ္တု အားေအာင္ျမင္စြာ လြတ္တင္

အီရန္အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အာကာသဌာန ဆိုင္ေရာ ေျပာဆိုဆိုခြင့္ ရွိသူ ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ဟိုစန္နီ မွ စီမိုးအမည္ရွိ သုေတသနျပဳ ၿဂိဳလ္တု သုံးစင္းအား ေအာင္ျမင္စြာ ျဖင့္ လြတ္တင္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဤေအာင္ျမင္ မႈ အတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဤေအာင္ျမင္ မႈ အတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

Mehr News Agency သတင္း အေထာက္အရ အီရန္အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ကာကြယ္ ဝန္ႀကီးဌာန ၏ အာကာသ ဌာန ဆိုင္ေရာ ေျပာဆိုဆိုခြင့္ ရွိသူ ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ဟိုစန္နီ မွ စီမိုးအမည္ရွိ သုေတသနျပဳ ၿဂိဳလ္တု သုံးစင္းအား ေအာင္ျမင္စြာ ျဖင့္ လတ္တင္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဤေအာင္ျမင္ မႈ အတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဤေအာင္ျမင္ မႈ အတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ဟိုစန္နီ မွ ေဒသတြင္း အာကာသ စြမ္းရည္ ကို ရယူၿပီး သံတမန္ မ်ားပမာ ၿဂိဳလ္တုငယ္မ်ား ကို အာကာသထဲ သို႔ ေစလြတ္ခဲ့ေၾကာင္း အီရန္ ႏိုင္ငံ ၏ စြမ္းရည္ ျမင့္ ေလာင္ခ်ာမ်ား ၏ တီထြင္မႈ ၊ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) အာကာသ အေျခစိုက္ စခန္းတိုးခ်ဲ႕ ျခင္း ႏွင့္ ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း   ယေန႔   စီမိုးအမည္ရွိ သုေတသနျပဳ ၿဂိဳလ္တု သုံးစင္း အား ေအာင္ျမင္စြာ လြတ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အီရန္ ႏိုင္ငံ အာကာသ ဆိုင္ရာ က႑ ၏ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ အာကာသ ဌာန ဆိုင္ရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ဟိုစန္နီ မွဆက္လက္ၿပီး စီမိုးအမည္ရွိ သုေတသနျပဳ ၿဂိဳလ္တု၏ အဆင့္ျမင့္ စြမ္းရည္ မ်ား ပစ္လြတ္ ရျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားကို သုေတသန ျပဳ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ အာကာသ စူးစမ္း ေလ့လာေရး မစ္ရွင္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ သုေတသန ျပဳ ၿဂိဳလ္တု သုံးစင္း အား အျမင့္ေပ ၄၇၀ ကီလိုမီတာႏွင့္ တစ္စကၠန႔္ လွ်င္ ၇၃၅၀ မီတာ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လြတ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ အာကာသ ဌာန ဆိုင္ရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ဟိုစန္နီ မွဆက္လက္ၿပီး အစၥလာမ္မစ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဆရက္ဒ္အဲဟ္မဒ္ဟိုစန္နီမွေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
                                                                                                                                                                                                                                                        

****************************************************************

END / 251

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*