?>

အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေအမာမ္အလီ (အ.စ) ကိုပိုမို၍ သိကၽြမ္းေအာင္ျပဳပါ

အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေအမာမ္အလီ (အ.စ) ကိုပိုမို၍ သိကၽြမ္းေအာင္ျပဳပါ

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ေတာ္ တစ္ခု တြင္ အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ေအမာမ္အလီ (အ.စ) ကိုပိုမို၍ သိကၽြမ္းေအာင္ျပဳပါ ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ၍ မိန္႔ေတာ္ မူထားပါတယ္။

 

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရီဝါယသ္ ၏ က်မ္း မ်ား မွ တစ္က်မ္း ျဖစ္သည့္ ရနာဘီအိုလ္မိုဝဒဟ္ က်မ္းလာရွိမႈ ကို တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

 

قال رسول اللہ صلی الله علیه و آله و سلم :

أقدم أُمتي سلماً و أكثرهم علماً و أصحهم ديناً و أفضلهم يقيناً و أكملهم حلماً و أسمحهم كفاً و أشجعهم قلباً علي و هو الإمام على أُمتي .

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) သည္ မြတ္စလင္မ္ ပီသမႈတြင္ အားလုံးထက္ထိပ္ဆုံးသူ ၊ အားလုံး ထက္ ပိုမိုတတ္သည့္ အာလင္မ္ ၊ သာသနာႏွင့္ပတ္သက္လာလ်င္ အလြန္တရာ ခါလစ္ (အလႅာဟ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ တစ္ခုတည္းအတြက္ အလုပ္လုပ္သူ) ျဖစ္သူ ၊ ယုံၾကည္မႈ တြင္ အားလုံးထက္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္သူ ၊ က်ဳိးႏြံ႕မႈတြင္ အားလုံးထက္ ပိုျပည့္စုံသူ၊ အားလုံးထက္ ပိုမို၍ ရက္ေရာသူ ၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ အြန္မသ္ (ေနာက္လိုက္ေနာက္သားမ်ား) တြင္ သတိၱ အရွိဆုံးသူ ၊ ကၽြႏ္ုပ္ၿပီးေနာက္ ေအမာမ္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အြန္မသ္ (ေနာက္လိုက္ေနာက္သားမ်ား) ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

က်မ္းကိုး ။ရနာဘီအိုလ္မိုဝဒဟ္ က်မ္းစာမ်က္ႏွာ ၇၆


****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*