?>

အရ္ဗအီးန္ အဇါဒါရီ က်င္းပ ၊ လင္း႐ႈပင္က္ ၿမိဳ႕ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဆီြဒင္ ႏိုင္ငံ လင္း႐ႈပင္က္ ၿမိဳ႕ တြင္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား မွ အရ္ဗအီးန္ အဇါဒါရီ က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။

×××××××××××××××××××××××××××××

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*