?>

အရ္ဗအီးန္ အဇါဒါရီ က်င္းပ ၊ ထိုင္း ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပါသြန္ မ္သာနီ ရွိ မရ္ကဇ္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) တြင္ ထိုင္း ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား မွ အရ္ဗအီးန္ အဇါဒါရီ က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။

 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*