?>

အရ္ဗအီးန္ အဇါဒါရီ ၊ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏိုင္ငံ ႏူးရန္ဂါ ၿမိဳ႕ တြင္ အရ္ဗအီးန္ ေန႔တြင္ က်င္းပေနသည့္အဇါရီ ဆိုင္ရာျမင္ကြင္း ျဖစ္ပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*