?>

အလႅာဟ္ ႏွင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္ ၃ ခု

အလႅာဟ္ ႏွင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္ ၃ ခု

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္ တစ္ခု တြင္ အလႅာဟ္ ႏွင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္ ၃ ခု ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ၍ မိန္႔ေတာ္ မူထားပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရီဝါယသ္ ၏ က်မ္း မ်ား မွ တစ္က်မ္း ျဖစ္သည့္ နဲဟ္ဂ်ဳိဖစြာဟဟ္ က်မ္း လာရွိမႈ ကို တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

 

قال رسول اللہ صلی الله علیه و آله و سلم :

إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ یُحِبَّکُمُ اللّه ُ وَ رَسولُهُ فَأَدّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَ اصْدُقوا إِذا حَدَّثْتُم ْوَ أَحْسِنوا جِوارَ مَنْ جاوَرَکُمْ.

 

 

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

 

အကယ္၍ အသင္အေနျဖင့္ အသင္အား အလႅာဟ္ ႏွင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏ ခ်စ္ေတာ္မူမႈကို လိုလားလွ်င္ အသင္ထံ အမာနသ္ ပစၥည္းမ်ား (ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အပ္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ား ) ကိုအပ္ႏွံခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၎ ကို နဂိုမူလ အတိုင္း ျပန္အပ္ရပါမည္။ စကားေျပာသည့္အခါ မွန္ကန္သည့္ စကားကိုသာ ေျပာဆိုပါေလ။ ၿပီးေနာက္ မိမိ ၏ အိမ္နီးနားခ်င္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံပါေလ။

 

က်မ္းကိုး ။ ။ နဲဟ္ဂ်ဳိဖစြာဟဟ္ က်မ္း ၊ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၅၅၄

 

#############################                      

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*