?>

အာဇာနည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ မိသားစု ႏွင့္ ပါကစၥတန္ စြန္နီ ရွီအာအာလင္မ္မ်ား အဖြဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ကမာၻ႔ အၾကမ္းဖက္ အေမရိကန္ ၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ အာဇာနည္ ျဖစ္သြား ခဲ့သည့္ အာဇာနည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ ၏ မိသားစု ႏွင့္ ပါကစၥတန္ စြန္နီ ရွီအာအာလင္မ္မ်ား အဖြဲ႔ မွ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ဝမ္းနည္း ေၾကာင္း ႏွင့္ ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္ ။

..............
END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*