?>

အာဏာသိမ္း မႈ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာတြင္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၂ သန္း ဆုံးရႈံး ခဲ့ဟု ကုလေအဂ်င္စီ ေျပာ

 အာဏာသိမ္း မႈ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာတြင္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၂ သန္း ဆုံးရႈံး ခဲ့ဟု ကုလေအဂ်င္စီ ေျပာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖၚဝါရီလ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာေပါင္း ၁ ဒသမ ၂ သန္း ဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း (ILO) က ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္‌ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမွာ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ တုံ႔ဆိုင္းရပ္တန႔္ခဲ့ရသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖၚဝါရီလ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာေပါင္း ၁ ဒသမ ၂ သန္း ဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း (ILO) က ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္‌ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမွာ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ တုံ႔ဆိုင္းရပ္တန႔္ခဲ့ရသည္။

ကုလသမဂၢ အလုပ္သမား ေအဂ်င္စီ၏ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ယမန္ႏွစ္ ေနာက္ဆုံးသုံးလပတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၂၁ ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ခန႔္အပ္မႈက ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဳံ႕ဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပသေနခဲ့ရာ ယင္းအရ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားဦးေရ ၁ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္တို႔ ယခုအခါ အလုပ္အကိုင္မရွိေတာ့ ဆိုသည္ကို ျပသေနေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္အကိုင္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ေနာက္ဆုံးသုံးလပတ္ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ပိုမိုႀကီးမားေနၿပီး လူေပါင္း ၃ ဒသမ ၂ သန္းခန႔္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားစုစုေပါင္း၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္အကိုင္မရွိေတာ့ေၾကာင္း ILO ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရး ဖိစီးမႈ ေသာကေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ထားခဲ့ရၿပီးျဖစ္သလို ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါရဲ႕ ရလဒ္ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ေတြနဲ႔ အသက္ေမြးမႈေတြဟာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတယ္” ဟု ILO ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ Donglin Li က ေျပာသည္။ “ဒါေပမယ့္ ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြအရ ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္မွာ အလုပ္အကိုင္ခန႔္မႈပိုင္းမွာ ႀကီးေလးၿပီး ျမန္ဆန္တဲ့ ယိုယြင္းဆိုး႐ြားမႈတစ္ခုကို ျပသေနသလို အဲဒါဟာ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားအျပားကို နက္ရႈိင္းတဲ့ ဆင္းရဲမႈေအာက္ တြန္းပို႔ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လအတြင္း ပိုမိုကူးစက္ျမန္ေသာ ဒယ္လ္တာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးကြဲေၾကာင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈကလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ခုတြင္ ကပ္‌ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ား ထပ္တိုးေစလ်က္ ရွိသည္။ လမ်ားစြာႏွင့္ၾကာ အာဏာသိမ္းမႈ ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အေပၚ စစ္တပ္ဘက္မွ လူမဆန္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားကို တုံ႔ဆိုင္းရပ္တန႔္ထားေစခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းက ကိုဗစ္-၁၉ ၏ ႀကီးေလးသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ပိုမိုဆိုး႐ြားေစခဲ့သလို စီးပြားေရးအေပၚ က်ယ္ျပန႔္စြာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးျပန္လည္နာလန္ထူမႈကိုလည္း ရပ္တန႔္ေစခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား ေအဂ်င္စီက ေျပာသည္။ ၂၀၂၁ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ခန႔္အပ္မႈ လားရာမ်ားအရ အလုပ္အကိုင္ခန႔္အပ္မႈေရာ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ နာရီမ်ားတြင္ပါ အေတာ္အသင့္ ဆုံးရႈူံးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို ျပသေနၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမိုထိခိုက္မႈမ်ား ခံစားထားခဲ့ရသည္ဟု ခန႔္မွန္းရသည္။

ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး၏ က႑ အားလုံး ထိခိုက္သက္ေရာက္ခံထားရၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရး လုပ္ငန္းက႑မ်ားက ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ခန႔္အပ္မႈပိုင္းတြင္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီျဖင့္ အသီးသီး က်ဆင္းထားခဲ့ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။


****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*