?>

အာဖဂန္နစၥတန္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ လူမႈဖူ လုံေရး ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး ႏွင့္ အဖြဲ႔ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ အာဖဂန္နစၥတန္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ လူမႈဖူ လုံေရး ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး မိုဟမၼဒ္ ဟစန္ ဂ်အ္ဖရီ ႏွင့္ အဖြဲ႔ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ
အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္ နီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ၿပီး အေရးႀကီး ေခါင္းစဥ္မ်ား ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

#################################

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*