?>

အာဖရိကတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုမိုေသဆုံးေနဟု WHO ထုတ္ျပန္

အာဖရိကတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုမိုေသဆုံးေနဟု WHO ထုတ္ျပန္

အာဖရိကတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေသဆုံးႏိုင္ေျခ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေနေသာ္လည္း ကပ္ေရာဂါ စတင္ကူးစက္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ကတည္းက ကေလးမီးဖြားမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အကန႔္အသတ္ႏွင့္သာ ရရွိေသာေၾကာင့္ မိခင္မ်ားသည္ ထပ္တိုးလာေသာ ေရာဂါသစ္မ်ားျဖင့္ေသဆုံးႏိုင္ေျခ ပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕(WHO)က မတ္ ၄ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာနာ

အာဖရိကတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေသဆုံးႏိုင္ေျခ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေနေသာ္လည္း ကပ္ေရာဂါ စတင္ကူးစက္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ကတည္းက ကေလးမီးဖြားမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အကန႔္အသတ္ႏွင့္သာ ရရွိေသာေၾကာင့္ မိခင္မ်ားသည္ ထပ္တိုးလာေသာ ေရာဂါသစ္မ်ားျဖင့္ေသဆုံးႏိုင္ေျခ ပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕(WHO)က မတ္ ၄ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဂီနီ၊ ေမာရစ္ရွႏွင့္ ယူဂန္ဒါ အပါအဝင္ အာဖရိက ၂၈ ႏိုင္ငံတြင္ေလ့လာမႈအရ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသည့္ အလြန္အနည္းငယ္မွ်ေသာ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္သာေသဆုံးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားေသဆုံးမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာနည္းပါးသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ဂ်ာႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အာဖရိကတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူမ်ား၏ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းပါတယ္” ဟုWHO၏ အာဖရိကဆိုင္ရာေဒသတြင္း ၫႊန္ၾကားေရးမႉး မက္ရွီဒီဆိုမိုးတီက အြန္လိုင္းမွျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကပ္ေရာဂါသည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကြာဟခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကသည္။

“၁၀ ႏိုင္ငံမွာ မိခင္ေတြေသဆုံးမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေနပါတယ္” ဟု မိုးတီက ၂၀၂ဝခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီမွ ဇူလိုင္လၾကား ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿခဳံငုံ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုမို႐ိုစ္၊ မာလီ၊ဆီနီေဂါႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ မိခင္မ်ားေသဆုံးမႈႏႈန္းစံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

အာဖရိကတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါကူးစက္မပ်ံ႕ႏွံ႔မီ အခ်ိန္ကတည္းက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္ႏွင့္ ကေလးမီးဖြားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ အလြန္အားနည္းေနသည္။

သို႔ေသာ္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို တားျမစ္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ယင္းအေျခအေနအား ပိုမိုဆိုး႐ြားေစခဲ့ၿပီး ယင္းအေျခအေနသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးေနသည္ဟု မိုးတီက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႏွင့္အားမမွ်သည့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈမရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူနာမ်ားအတြက္ ရံဖန္ရံခါ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း မိုးတီက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈ၏ ပမာဏအျပည့္အဝကို သတ္မွတ္ရန္ အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားလိုအပ္ေန ေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

ဂါနာ၊အိုင္ဗရီကိုစ့္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ အန္ဂိုလာ၊ ဂမ္ဘီယာႏွင့္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံတို႔သည္ WHO ၏ COVAX အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးမ်ားရရွိခဲ့ၿပီးမာလီ၊ ဆီနီေဂါ၊ မာလာဝီႏွင့္ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္းရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

******************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*