?>

အာဖရိကတြင္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ ခံရသူ ငါးသန္း ေက်ာ္ ရွိလာ

 အာဖရိကတြင္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ ခံရသူ ငါးသန္း ေက်ာ္ ရွိလာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါ စတင္ေပၚ ေပါက္လာခ်ိန္ကတည္းက လက္ရွိအခ်ိန္အ ထိ အာဖရိကတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူငါးသန္းေက်ာ္ ရွိလာခဲ့သည္ဟု ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန၏ စစ္တမ္းတြင္ ဇြန္ ၁၂ ရက္ကေဖာ္ ျပခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာနာ


၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါ စတင္ေပၚ ေပါက္လာခ်ိန္ကတည္းက လက္ရွိအခ်ိန္အ ထိ အာဖရိကတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူငါးသန္းေက်ာ္ ရွိလာခဲ့သည္ဟု ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန၏ စစ္တမ္းတြင္ ဇြန္ ၁၂ ရက္ကေဖာ္ ျပခဲ့သည္။

အာဖရိကရွိႏိုင္ငံ ၅၄ ခုတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ခုနစ္ရက္က ေန႔အလိုက္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံ ရသူ ပ်မ္းမွ် ၁၅,၆၈၀ ေၾကာင့္ ထိုရက္အတြင္း ကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၁၀၉,၈၀၀ နီးပါးရွိလာ မႈႏွင့္အတူ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာဖရိက၌ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၅,၀၀၈,၆၅၆ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေန႔အလိုက္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံး သူ ပ်မ္းမွ် ၃၂၀ နီးပါးႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ေသ ဆုံးသူေပါင္း ၁၃၄,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီးလြန္ခဲ့ သည့္ သီတင္းပတ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ လာခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရျခင္းရွိ၊မရွိ စစ္ေဆး မႈႏႈန္းႏွင့္ မတူညီေသာ က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား ေၾကာင့္အမွန္တကယ္ကူးစက္ခံရသူဦးေရ သည္ တရားဝင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားဖြယ္ရွိႏိုင္သည္။

အာဖရိကသည္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ကို ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈဆက္ လက္ျမင့္တက္ေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေဒသျဖစ္သည္ႏွင့္အတူ သီတင္းတစ္ပတ္ခ်င္း စီ၌ ကူးစက္မႈွုႏႈန္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ ၿပီး ကပ္ေရာဂါ၏ တတိယလႈိင္းႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္မူ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ ခံရသူဦးေရသည္ သီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္ ဆက္တိုက္အတြင္း ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္း ခဲ့သည္။

အာဖရိကတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈအ သစ္ ၁၀ ဦးတြင္ ခုနစ္ဦးနီးပါးမွာ အီဂ်စ္၊ ေတာင္အာဖရိက၊တူနီးရွား၊ ယူဂန္ဒါႏွင့္ဇမ္ ဘီယာႏိုင္ငံစသည့္ ငါးႏိုင္ငံမွျဖစ္သည္။

ေတာင္အာဖရိကသည္ နည္းပညာအရ တတိယလႈိင္း စတင္ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားဌာနကထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ သည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ COVID-19 ကူးစက္မႈပိုမိုျမန္ဆန္ေနၿပီး သီတင္းတစ္ပတ္စီတိုင္း ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ ႏႈန္း ၁၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ေန႔အလိုက္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ၁,၂၀၀ ရွိေနသည္။

အာဖရိကတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဆက္လက္႐ုန္း ကန္လ်က္ရွိေနၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္း၌လူဦးေရ ၁၀၀ တြင္ ၂၉.၅၆ ဦးကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံ  ၿပီးခ်ိန္တြင္ အာဖရိက၌ လူဦးေရ ၁၀၀ တြင္ ၂.၈၇ ဦးသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရေသး ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္း၏စစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ လက္ဝယ္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ကာကြယ္ ေဆးမ်ားကို မွ်ေဝေပးရန္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕(WHO) က လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ တြင္ ထပ္မံဖိအားေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး WHO ၏ အာဖရိကဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး မက္ ရွီဒီဆို မိုးတီကလည္း ယင္းလုပ္ရပ္သည္အ သက္ရွင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသဆုံးျခင္း၏ေမး ခြန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


*****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*