အစ္ခ္ဝါႏိုလ္မြတ္စေလမီးန္ အဖြဲ႔ ဝင္ ၁၂ ဦး အား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္

 အစ္ခ္ဝါႏိုလ္မြတ္စေလမီးန္ အဖြဲ႔ ဝင္ ၁၂ ဦး အား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္


အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံ တရား စီရင္ေရး ရုံးမွ ရဲစခန္းကို တိုက္ခိုက္သည့္ စြဲခ်က္ျဖင့္ အစ္ခ္ဝါႏိုလ္မြတ္စေလမီးန္ အဖြဲ႔ ဝင္ ၁၂ ဦး အား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ ခဲ့ပါတယ္။ ၁၅၇ ဦးကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ကၽြန္း ခ် မွတ္ခဲ့ပါတယ္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံ တရား စီရင္ေရး ရုံးမွ ရဲစခန္းကို တိုက္ခိုက္သည့္ စြဲခ်က္ျဖင့္ အစ္ခ္ဝါႏိုလ္မြတ္စေလမီးန္ အဖြဲ႔ ဝင္ ၁၂ ဦး အား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ ခဲ့ပါတယ္။ ၁၅၇ ဦးကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ကၽြန္း ခ် မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံ တရား စီရင္ေရး ရုံးမွ အစ္ခ္ဝါႏိုလ္မြတ္စေလမီးန္ အဖြဲ႔ ဝင္ ၁၂ ဦး အား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္
သည့္ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၁ရက္ေန႔ က ဖြဖ္သီခ်ဳပ္ ထံ အႀကံေတာင္းခံ ခဲ့ပါတယ္။

ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ား ကို ကိုင္ရို ၿမိဳ႕ ၏ အလ္မိုနီယာ ေဒသရွိရဲစခန္း ကို တိုက္ခိုက္ၿပီး စခန္းမွဴးအပါအဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၆ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ စြဲခ်က္ျဖစ္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအမႈတြင္ ၃၉၀ ဦး ကို စြဲခ်က္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အီဂ်စ္တရားစီရင္ေရးရုံး မွ ၁၂ ဦးကို ေသဒဏ္ ၊ ၁၅၇ ဦးကို တစ္သက္တစ္ကၽြန္းအမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုျပင္ ၂၂၇ ဦးကို အေထာက္ အထား သက္ေသမဲ့ေနသည္ ကို အေျချပဳၿပီး လြတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္လည္း တရားခံ ၃၇ ဦးကို တရားရုံးမွ ေသဒဏ္ ေပးခဲ့ ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစ္ခ္ဝါႏိုလ္မြတ္စေလမီးန္ အဖြဲ႔ ဝင္ ျဖစ္သည့္ အီဂ်စ္ သမၼတ ေဟာင္း မိုဟမၼဒ္ မူရ္စီ ကို သမၼတ ရာထူးမွ ပယ္ခ်ၿပီး ေနာက္ အီဂ်စ္ တရားစီရင္ေရး ရုံးမွ အစ္ခ္ဝါႏိုလ္မြတ္စေလမီးန္ အဖြဲ႔ ကို တားဆီးပိတ္ဆို႔ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစ္ခ္ဝါႏိုလ္မြတ္စေလမီးန္ အဖြဲ႔ ၏ေျမာက္မ်ား စြာေသာ ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး မ်ား ကို ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

===========
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky