?>

ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္ နီ ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ အဘူ မဲဟ္ဒီ အတြက္ ရက္ ၄၀က်င္းပ ၊ကရာခ်ီ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ကရာခ်ီ ၿမိဳ႕ တြင္ ကမာၻ႔ အၾကမ္းဖက္ သမား အေမရိကန္ ၏ ေယာက္က်ား မဆန္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖင့္ ရွဟီးဒ္ျဖစ္သြားၾကသည့္ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္ နီ ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ အဘူ မဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ ႏွင့္အေပါင္း အပါးတို႔ ၏ရက္ ၄၀ ျပည့္ ေအာက္ေမ့ ဖြယ္အားကရာခ်ီ ၿမိဳ႕ တြင္ ရွီအာ စြန္နီ ေပါင္း၍ က်င္းပခဲ့ ပါတယ္။

.........................................

END/251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*