?>

ေဆာ္ဒီ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ဖတ္ရြတ္ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ၊ ကာသီးဖ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ရွိ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ေနသည့္ ကာသီးဖ္ ျပည္နယ္ ရွိ မစၥဂ်စ္ဒ္ တစ္ခု တြင္ ေဆာ္ဒီ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ဖတ္ရြတ္ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေနသည့္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

====================================
END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*