?>

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ အီရန္ သမၼတ သစ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဂ်ဝါဒ္ဒီ အာမိုလီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ အီရန္ သမၼတ သစ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ ရအီစီ အေနျဖင့္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အဗ္ဒြလႅာဟ္ ဂ်ဝါဒ္ဒီ အာမိုလီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ၿပီး အေရး စကား မ်ား ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*