?>

အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အါေစဖ္ မိုဟ္စင္နီ အတြက္မဂ်္လစ္ က်င္းပ / ကြမ္း ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ကြမ္းၿမိဳ႕ တြင္ အာဖဂါန္ ႏိုင္ငံ မရ္ဟြန္မ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အါေစဖ္ မိုဟ္စင္နီ အတြက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဟစန္အဲခ္သာရီ လည္း တက္ေရာက္ ေနရာယူခဲ့ပါတယ္။

======================
END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*