?>

အာယာသြလႅာဟ္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ရွက္ဗ္ဗစ္သရီ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ ခံယူ

အာယာသြလႅာဟ္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ရွက္ဗ္ဗစ္သရီ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ ခံယူ

မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အဆင့္ျမင့္ေကာင္စီ ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟ္စင္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ရွက္ဗ္ဗစ္သရီ သည္ သက္ေတာ္ ၈၄ ႏွစ္အရြယ္ တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ကို ခံ သြား ေၾကာင္း ဝမ္းနည္း စြာ သိရွိ ရပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏အဆင့္ျမင့္ေကာင္စီ ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟ္စင္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ရွက္ဗ္ဗစ္သရီ သည္ သက္ေတာ္ ၈၄ ႏွစ္အရြယ္ တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ကို ခံ သြား ေၾကာင္း ဝမ္းနည္း စြာ သိရွိ ရပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟ္စင္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ရွက္ဗ္ဗစ္သရီ သည္ မၾကာေသးသည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္း သဗ္ရီးဇ္ ဆိုင္ရာ မလီေယဖကီးဟ္ ေယ ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ ၿပီး တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ နာရီပိုင္းအနည္းငယ္ အလ်င္ ႏွလုံးေဖာက္ သြားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) အမည္ရွိေဆးရုံ သို႔ တင္လိုက္ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကုသ မႈ မွ အက်ဳိးမရွိေတာ့ဘဲ ေနာက္ ဆုံး အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ကို ခံယူသြားပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟ္စင္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ရွက္ဗ္ဗစ္သရီ သည္ မရ္ဟြန္မ္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ တပည့္မ်ား မွ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲအၿပီး အစၥလာမ္မစ္ အတိုင္ပင္ ခံ ညီလာခံ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ စသည့္တာဝန္မ်ား ကို ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူ အစၥလာမ္မစ္ လႈပ္ရွား မႈ တြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူတစ္ဦး လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟ္စင္ မြတ္ဂ်္သဟစ္ဒ္ ရွက္ဗ္ဗစ္သရီ သည္ ရဲဟ္ဗရ္အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ခါေမနာအီ ဘက္မွ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ သဗ္ရီးဇ္ ၿမိဳ႕ ၏ ေသာၾကာနမာဇ္ ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာအျဖစ္ တာဝန္ေပးျခင္းကိုခံ ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အထိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အဆင့္ျမင့္ေကာင္စီ ၏ ဥကၠ႒ ၊ သဗ္ရီးဇ္ၿမိဳ႕ ေသာၾကာနမာဇ္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ ၊ မတရားမႈကို ေတာ္လွန္သည့္ ေမာင္လာနာမ်ား အဖြဲ႔ ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ၊ မဂ်္လစ္ေစခိုဗ္ေရဂန္ေနရဲဟ္ဗရီ ၏ အဖြဲ႔ဝင္ စသည္ျဖင့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*