?>

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ေဟာၾကားသည့္ သခင္မႀကီး ဘီဘီ ဖြာေသြမာ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ မဂ်္လစ္ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ေဒ ဂ်ေမအ္ အာစတနာေယ အရွ္ရဖီေယ တြင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ေဟာၾကားသည့္ သခင္မႀကီး ဘီဘီ ဖြာေသြမာ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ မဂ်္လစ္ ၏ပုံရိပ္ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

***********************************

END /251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*