?>

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္ နီ မဂ်္မ၏ က႑ အစုံအား စိစစ္ေလ့လာ ၊ တီဟီရန္ ။ ။ photos


အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြ ေထြ အတြင္းေရမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္ သည္ တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ ရွိ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ၏ က႑ ေပါင္းစုံ အား ေနာ္႐ိုဇ္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ စိစစ္ေလ့လာ ခဲ့ သည့္ ပုံ ရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

******************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*