?>

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္ နီ ႏွင့္အဖြဲ႕ ေအမာမ္ေမဂၽြန္မ္အဟ္ နဂ်ဖ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြ ေထြ အတြင္းေရမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္ ႏွင့္အဖြဲ႔ သည္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ သို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္ ၿမိဳ႕ ၏ေအမာမ္ေမဂၽြန္မ္အဟ္ (ေသာၾကာနမာဇ္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ ) H.I ဆရက္ဒ္ စဒရြဒ္ဒီးန္ ကဗါန္ႀကီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ခဲ့ ၿပီး အေရးႀကီး စကားမ်ား ဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။

*****************************************************************
END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*