?>

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္ နီ ႏွင့္ အဖြဲ႔ စြန္နီ မြဖ္သီ ေယ အအ္ဇန္မ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ၊ အီရတ္ ။ ။ photosအဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြ ေထြ အတြင္းေရမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္ ႏွင့္အဖြဲ႔ သည္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ၏စြန္နီ မြဖ္သီ ေယ အအ္ဇန္မ္ ရွိက္ၡ မဲဟ္ဒီ အလ္ဆမီးဒ္အာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး အေရးႀကီး စကားမ်ား အျပန္အလွန္ ေျပာဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

*****************************************************************

END / 251

 


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*