?>

အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္လာၿပီး ေနာက္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ သည္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ)၏ရန္သူ မ်ား ၊ရွီအာရန္သူမ်ား ၏ မတရား သျဖင့္ စြပ္စြဲ အေကာက္ႀကံမႈေၾကာင့္ ၆ႏွစ္တာ အက်ဥ္းေထာင္ ေနခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား တရား ႐ုံး မွ စြပ္ခ်က္မ်ား မခိုင္လုံသည့္အတြက္ အာယာ သြလႅာဟ္အား သိကၡာ ရွိစြာ ျပန္၍ လြတ္ေပးရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အက်ဥ္း ေထာင္ မွ လြတ္လာၿပီး ေနာက္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*