?>

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မွ အီရန္ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲ ထည့္

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မွ အီရန္ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲ ထည့္

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မိုရွီးရာဇီး အေနျဖင့္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ ႏိုင္ငံ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္္ ပြဲ အား ကြမ္း ၿမိဳ႕ မဲ႐ုံ ၏ မဲ ပုံး အမွတ္ ၁၆၂ တြင္ မဲ ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေဟာင္ေဇနယူးစ္ သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မိုရွီးရာဇီး အေနျဖင့္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ သမၼတ မဲ အျပင္ (၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေက်း ရြာ မ်ား ဆိုင္ရာ အစၥလာမ္မီ ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးပြဲ ၊ (၅) ႀကိမ္ ေျမာက္ မဂ်္လစ္ေစ ခိုဗ္ရဂန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးပြဲ အတြက္ လည္း ကြမ္းၿမိဳ႕ ရွိ မဲရုံး ၏ မဲ ပုံး အမွတ္ ၁၆၂ တြင္ မဲ ေပးခဲ့ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မို ရွီးရာဇီး အေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားသူ ျပည္သူ႔ အားလုံး အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာယူ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း ဤသို႔ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို စိတ္ဝင္စားမႈ ျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မို ရွီးရာဇီး ဆက္လက္ၿပီး ျပည္သူ႔ လူထု အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ၏ စိတ္ဝင္စား မႈ ၊ လိုလား မႈ ႏွင့္ အတူ မွန္ကန္သူ မ်ား ကို မဲ ေပး ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိ၏ အသက္ရွင္ တည္ရွိေနမႈ ကို အီရန္ ျပည္သူ႕ လူထု ၏ အင္အား ၊ ႏွင့္ အရည္ အခ်င္း ကိုထုတ္ေဖာ္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ လူမ်ဳိး ၏ ရန္သူမ်ား ၏ ႀကံစည္မႈမ်ား ကို ဖ်က္သိမ္း ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

*****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*