?>

အာယာသြလႅာဟ္ အါေစဖ္ မိုဟ္စင္နီ အလႅာဟ္ အမိန္႔ ခံယူ + မယသ္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ အတၳဳပၸတၱိ အက်ည္း

အာယာသြလႅာဟ္ အါေစဖ္ မိုဟ္စင္နီ အလႅာဟ္ အမိန္႔ ခံယူ + မယသ္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ အတၳဳပၸတၱိ အက်ည္း

အာဖဂန္ နိစၥတန္ ႏိုင္ငံ ၏ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္ၿပီး မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အါေစဖ္ မိုဟ္စင္နီ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ခံယူသြား ေၾကာင္း ဝမ္းနည္းစြာ သိရွိခဲ့ရပါတယ္ ။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

အာဖဂန္ နိစၥတန္ ႏိုင္ငံ ၏ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္ၿပီး မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အါေစဖ္ မိုဟ္စင္နီ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ ခံယူသြား ေၾကာင္း ဝမ္းနည္းစြာ သိရွိခဲ့ရပါတယ္ ။

 

အာယာသြလႅာဟ္ႀကီးသည္ (( အာဖဂန္ အစၥလာမ့္ ညီအစ္ကို မ်ား ေကာင္စီ )) ၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာယာသြလႅာဟ္ ႀကီးသည္ ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔ တြင္ အာဖဂန္ နိစၥတန္ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ ေတာ္ ကာဘူလ္ၿမိဳ႕   တြင္ သက္ေတာ္ ၈၅ ႏွစ္အ ရြယ္ ၌ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ေတာ္ ခံယူ သြားခဲ့ပါတယ္။

မယသ္ အစီအစဥ္

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အါေစဖ္ မိုဟ္စင္နီ ၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္အား ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ ဇဟိုရ္ အခ်ိန္ၿပီး ၃နာရီ အခ်ိန္ တြင္ မဂ်္မေယေအလ္မီ ဖရ္ဟန္ဂီ ႏွင့္ေဟာင္ေဇ ေအလ္ မီးေယ ခါေသမြန္(န) နဘီယီးန္ (ဆြ) ကာဘူလ္ၿမိဳ႕ တြင္ ဂ်နာဇာ နမာဇ္ ဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤ ၿမိဳ႕   တြင္ ဒဖ္နာ မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အတၳဳပၸတၱိ အက်ည္း

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အါေစဖ္ မိုဟ္စင္နီ အား ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၁၃၅၄ ခုႏွစ္ မေဟာ္ရမ္လ ၂၂ ရက္ ခရစ္သကၠရာဇ္အားျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ တြင္ ကိုင္ဒ္ဟာရ္ ၿမိဳ႕   ေန ဘာသာတရားကိုင္းရိုင္း သည့္ မိသားစု တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။

၎သည္သြက္လက္ ဥာဏ္ထက္သူျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ ထုံး အတိုင္း ပညာမ်ားကို သင္ယူခဲ့ပါ တယ္။ ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖခမည္းေတာ္ ႏွင့္အတူ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံသို႔ လိုက္သြားၿပီး အူရ္ဒူစကားကို သင္ယူခဲ့ပါတယ္။

ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ ၏ အေျခခံ သင္ယူေနခ်ိန္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ကိုင္ဒ္ဟာရ္ ၿမိဳ ႔   တြင္ စီးပြား ေရး ကိစၥ ဆိုင္ရာ အစိုးရ ဝန္ထမ္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာေရး ပညာ ဆည္းပူးရန္ ဝါဒနာ ႀကီး သျဖင့္ အစိုးရ ဝန္ထမ္း ဘဝကို စြန္႔လြတ္ ၿပီး သာသနာ ပညာအတြက္ ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ သို႔သြားေရာက္ခဲ့ေလ၏။

လူငယ္အရြယ္ေရာက္ေနသည့္ မိုဟမၼဒ္ အါေစဖ္ သည္ အရဘီ သဒၵါ ၊ ႏွင့္ေလာ္ဂ်စ္ ပညာကို သင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ တြင္ နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရာဖ္ သို႔ သြား ေရာက္ ခဲ့ပါ တယ္။၂ႏွစ္ခြဲအတြင္း ေဟာင္ဇာ၏ အတန္းမ်ား ကို အဆုံး သတ္ခဲ့ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ ႀကီးအေနျဖင့္ ေဟာင္ဇာ၏ အတန္းမ်ားကို အဆုံးသတ္ၿပီးေနာက္ အူစူႏွင့္ေဖက္ ဆိုင္ရာ မိုဂ်္သဟစ္ဒ္ အတန္း မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္မိုအ္စင္ဟကီးမ္ (ရ.ဟ) ၊ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ ဟိုစိန္ ဟစ္လီ ၊ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္အဗ္ဒိုအအ္လါ စစ္ဗ္ဇဝါရီ ႏွင့္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အဘူလ္ကာစင္မ္ ခူဝီ တို႔ထံ တပည့္ ခံယူ ခဲ့ပါတယ္။

မရ္ဟြန္ အာယာသြလႅာဟ္ ႀကီးအေနျဖင့္ ၁၂ ႏွစ္ နဂ်ဖ္ၿမိဳ႕   တြင္ ပညာဆည္းပူးၿပီးေနာက္ မိမိ၏ ေမြးရပ္ေျမ ကိုင္ဒ္ဟာရ္ ၿမိဳ႕     သို႔ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ႀကီးမားသည့္ ေအမာမ္ ဘာရာ ႏွင့္ မဒဲရ္စာ ေယေအလ္မီေယ ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ အေနျဖင့္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ တြင္ ဟဂ်္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဟဂ်္ျပဳၿပီး ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ၿပီး ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕ တြင္ လအနည္းငယ္ေန၍ ေဟာင္ဇာ တြင္ စာသင္ၾကား ေပးခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးေနာက္ အီရန္ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ကြမ္းၿမိဳ႕ တြင္ ေနထိုင္ ေနၾက သည့္အာဖဂန္ အာလင္မ္မ်ား ကို စုေပါင္း၍ အာဖဂန္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ မီ လႈပ္ ရွား အသင္းကို ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ဤ အဖြဲ႔ ႀကီးသည္ စစ္တပ္အသြင္း ေဆာင္ ၍ စစ္ေရး အေျခစိုက္စန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ သြားေလ၏။ ဤအဖြဲ႔သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ျဖစ္လာ၍ မိမိေျမကို က်ဴးေက်ာ္ လာသည့္ နယ္ခ်ဲ႕ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု (ယခင္) အား ေတာ္လွန္ခဲ့ပါတယ္။

 

အာယာသြလႅာဟ္ ႀကီးအေနျဖင့္ ကာလအနည္းငယ္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ အစၥလာမ္အါဗါဒ္ ၿမိဳ႕ တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ တြင္ပါကစၥတန္ ကို စြန္႔ ၍ ကြမ္းၿမိဳ႕ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြမ္းၿမိဳ႕ တြင္ ေဖက္ဆိုင္ရာ မိုဂ်္သဟစ္ဒ္မ်ား အတန္း ၊ ေအလ္ေမကလါမ္ ၊ေအလ္ေမ ေရဂ်ာ မ်ား အတန္းကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

အာယာသြလႅာဟ္ ႀကီးအေနျဖင့္ တာလီဘန္ အစိုးက်ဆုံးၿပီးေနာက္ အာဖဂန္ သို႔ ျပန္ ႂကြသြားေလ၏။

အာယာသြလႅာဟ္ ႀကီး အေနျဖင့္ အာဖဂန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ ၿပီးေနာက္ ခိုင္မာက်စ္လစ္သည့္ အာဖဂန္ အစၥလာမမစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေရး ၊ ရွီအာ မဇ္ဟဗ္အား တရားဝင္ မဇ္ဟဗ္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရးတို႔ ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာက္ရြက္ ႏိုင္ငံပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ႀကီးမားသည့္ ေအလ္မီႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ တီဗီ အစီအစဥ္ ကိုလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ပမာမဲ့ ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ ခါေသမြန္(န) နဘီယီးန္ (ဆြ)ကို လည္း တည္ေထာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ အါေစဖ္ မိုဟ္စင္နီ သည္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး မဂ်္မဘက္မွ က်င္းပ သည့္ အေရးႀကီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အာယာသြလႅာဟ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 End /251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*